+48 669 384 378

  • Facebook - Biały Krąg
  • YouTube - Biały Krąg

MODELOWANIE 3D

W ramach usługi modelowania 3D wykonujemy:

  • projektowanie modeli 3D na podstawie wizualizacji, zdjęć lub opisu Klienta,

  • re-modeling modeli 3D (dostarczonych przez klienta lub uzyskanych z przedmiotów rzeczywistych w procesie skanowania),

  • tworzenie modeli trójwymiarowych w oparciu o metodę free form,

  • tworzenie powierzchni oraz brył na podstawie nieparametrycznych modeli 3D np. rzeźby, figurki, obiekty o skomplikowanej geometrii,

  • modyfikacje modeli 3D według zaleceń Klienta,

Modelowanie 3D jest szerszym pojęciem niż projektowanie 3D. Obejmuje zarówno projektowanie 3D w oparciu o model NURBS oraz wykonywanie modeli nieparametrycznych w oparciu o powierzchnię lub chmury punktów. W Tripiodi pojęcia modelowania 3D używamy do określenia usług skupionych na tworzeniu modeli 3D, których nie sposób stworzyć w typowych programach do projektowania inżynieryjnego tj. Solidworks, Autocad. W ramach tej usługi kreujemy dowolny pomysł Klienta przenosząc do do trójwymiarowej przestrzeni komputerowej. Dzięki temu powstają unikalne projekty produktów, postaci gier, scenografii, rzeźb, protez medycznych,  które potem można wykorzystać w różnych dziedzinach przemysłyu i sztuki.