Oprogramowanie

OQTON Geomagic Control X

umów się na prezentację

  • Opis

Geomagic Control X  jest w czołówce oprogramowań do precyzyjnej kontroli jakości i inspekcji. Jest to rozwiązanie dla producentów i inżynierów, którzy wymagają od swoich produktów jedynie perfekcji.

Dzięki Geomagic Control X możesz bez trudu analizować i weryfikować wyprodukowane części pod kątem specyfikacji projektowych. Bezproblemowo integruje się ze skanerami 3D, maszynami CMM (współrzędnościowymi maszynami pomiarowymi) i innymi urządzeniami pomiarowymi, zapewniając dokładne rejestrowanie danych.

Oprogramowanie to umożliwia przeprowadzanie zaawansowanych analiz wymiarowych, wykrywanie odchyleń i generowanie szczegółowych raportów z kontroli. Jego intuicyjny interfejs i narzędzia automatyzacji usprawniają cały proces kontroli jakości.

Geomagic Control X oferuje wszechstronną funkcjonalność GD&T (wymiarowanie geometryczne i tolerancja), pozwalającą na precyzyjne definiowanie i ocenę tolerancji.

Możesz śmiało ocenić dopasowanie, formę i funkcję swoich części, upewniając się, że spełniają one najwyższe standardy jakości i wymagania zgodności. Możliwości oprogramowania w zakresie tworzenia skryptów i automatyzacji umożliwiają dostosowanie procesów kontroli, oszczędzając czas i zwiększając wydajność. Dzięki Geomagic Control X możesz mieć pewność, że Twoje produkty nie tylko spełnią, ale nawet przekroczą oczekiwania klientów, co doprowadzi do poprawy jakości produktów, ograniczenia liczby przeróbek i zwiększenia konkurencyjności.

Odkryj moc Geomagic Control X i podnieś procesy kontroli jakości i inspekcji do poziomu precyzyjnego artyzmu.

Wszechstronne narzędzia inspekcyjne

Geomagic Control X oferuje szeroką gamę narzędzi inspekcyjnych, obejmujących analizę wymiarową, tolerancję kształtu i położenia oraz ekstrakcję cech. Narzędzia te umożliwiają precyzyjną i wszechstronną ocenę produkowanych części, zapewniając ich zgodność ze specyfikacjami projektowymi i standardami jakościowymi. Dzięki szczegółowym raportom z kontroli możesz podejmować świadome decyzje dotyczące jakości produktu i zgodności.

Płynna integracja danych

Oprogramowanie bezproblemowo integruje się ze skanerami 3D, maszynami współrzędnościowymi i innymi urządzeniami pomiarowymi, umożliwiając wydajne gromadzenie danych. Ta funkcja zapewnia, że dane pomiarowe są dokładnie i bezproblemowo importowane do Geomagic Control X w celu analizy i inspekcji. Usprawnia przepływ pracy, zmniejszając ryzyko błędów i oszczędzając cenny czas w procesie kontroli jakości.

Wymiarowanie geometryczne i tolerancja (GD&T)

Geomagic Control X zapewnia solidną funkcjonalność GD&T, umożliwiającą precyzyjne definiowanie i ocenianie tolerancji geometrycznych.
Ta funkcja umożliwia ocenę dopasowania, kształtu i funkcji części, zapewniając, że spełniają one wymagane specyfikacje geometryczne.
Analiza GD&T gwarantuje, że krytyczne funkcje i relacje zostaną utrzymane zgodnie z najwyższymi standardami.

Zaawansowana automatyzacja i skryptowanie

Oprogramowanie zawiera funkcje automatyzacji i tworzenia skryptów, co pozwala dostosować i zoptymalizować przepływy pracy podczas kontroli. Można tworzyć zautomatyzowane procedury do obsługi powtarzalnych zadań, zwiększając efektywność i spójność kontroli jakości. Opcje dostosowywania umożliwiają użytkownikom dostosowanie Geomagic Control X do ich konkretnych potrzeb inspekcyjnych.

Opinia i wizualizacja w czasie rzeczywistym

Geomagic Control X zapewnia informacje zwrotne w czasie rzeczywistym podczas procesu inspekcji, umożliwiając identyfikację odchyleń i natychmiastowe dokonanie korekt. Narzędzia do wizualizacji, takie jak mapy kolorów i nakładki graficzne, pomagają podkreślić obszary wymagające uwagi. Funkcja ta ułatwia podejmowanie decyzji i przyspiesza korygowanie problemów produkcyjnych.

Szczegółowe sprawozdania z inspekcji

Oprogramowanie generuje kompleksowe raporty z inspekcji ze szczegółowymi wynikami analiz, w tym pomiarami, odchyleniami i adnotacjami. Raporty te są niezbędne do przekazywania wniosków z inspekcji interesariuszom, klientom i organom regulacyjnym. Funkcje raportowania Geomagic Control X zapewniają przejrzystość i zgodność ze standardami jakości.

Geomagic Control X porownanie modeli

 

Analiza porównawcza i odchylenia CAD

Geomagic Control X pozwala porównać zeskanowane dane z oryginalnymi modelami CAD w celu analizy odchyleń. Można zidentyfikować różnice pomiędzy stanem zaprojektowanym i wyprodukowanym, ułatwiając analizę przyczyn źródłowych i usprawnianie procesów. Porównanie CAD gwarantuje, że produkty są zgodne z założeniami projektowymi i że wszelkie odchylenia są szybko eliminowane.

Statystyczne sterowanie procesem (SPC)

Funkcje SPC w Geomagic Control X pozwalają monitorować i analizować stabilność i wydajność procesów produkcyjnych. Śledź kluczowe wskaźniki procesów, identyfikuj trendy i wdrażaj działania korygujące, aby utrzymać stałą jakość produktu. SPC pozwala zmniejszyć zmienność i poprawić kontrolę procesu.

Analiza pierwotnych przyczyn i narzędzia CAPA:

Geomagic Control X zawiera narzędzia do analizy przyczyn źródłowych oraz działań naprawczych i zapobiegawczych (CAPA). Identyfikuj źródła problemów z jakością, wdrażaj działania korygujące i ustalaj środki zapobiegawcze, aby zapobiec przyszłym defektom. Narzędzia te sprzyjają ciągłemu doskonaleniu i pomagają w utrzymaniu wysokiej jakości produkcji.

Interfejs przyjazny dla użytkownika

Oprogramowanie charakteryzuje się intuicyjnym i przyjaznym dla użytkownika interfejsem, który ułatwia sprawną kontrolę i analizę. Użytkownicy na każdym poziomie doświadczenia mogą z łatwością poruszać się po oprogramowaniu, co skraca czas uczenia się. W Geomagic Control X priorytetem jest użyteczność, aby zapewnić skuteczne i wydajne wykonywanie zadań kontroli jakości.

 


Loading