Katalog www Katalog www Katalog stron

PRECYZYJNE POMIARY 3D

skanowanie laserowe

próbkowanie CMM

kontrola wymiarów

kontrola jakości

raporty odkształceń

pomiarowe modele mesh

inżynieria odwrotna

Fotogrametria działa poprzez wyodrębnianie informacji geometrycznej dwuwymiarowego obrazu. Łącząc wiele zdjęć, tworzymy trójwymiarowy obraz. Fotogrametria to proces używany do tworzenia skanowania 3D obiektu.  Dzięki fotogrametrii i serii złożonych algorytmów otrzymujemy cyfrowy model 3D z wykorzystaniem wielu zdjęć oryginalnego obiektu realnego świata dzięki procesowi rekonstrukcji. Im więcej zdjęć, tym dokładniejszy będzie model 3D. 

USŁUGA PRECYZYJNYCH POMIARÓW 3D

OBSŁUGA

ZAKRES USŁUGI

SKANERY 3D

PRODUKTY USŁUGI

PRODUKTY POCHODNE

MOŻLIWOŚCI

Precyzyjne pomiary 3D to usługa, która kierowana jest do wszystkich firm, dla których wysoka precyzja wykonania swoich produktów jest standardem i podlega ciągłej kontroli lub dla tych, których jednorazowa archiwizacja obiektu musi być bardzo dokładna, zarówno pod względem geometrii oraz tekstury.  Wykorzystując najdokładniejsze systemy Scantech zapewniamy wysoką rozdzielczość i dokładność zebranych danych nawet do 0,01 mm. 

KORZYŚCI
 • Pewność pomiarów - dodatkowa kalibracja skanera z użyciem kul referencyjnych oraz pomiar próbnikiem CMM sprawia, gwarantuje powtarzalność pomiarów podczas jednej sesji skanowania.

 • Dokumentacja kontroli jakości - raport odkształceń modelu pomiarowego względem wzorca CAD może dostarczyć szczegółowej informacji o miejscach, które nie mieszczą się w tolerancji produkcyjnej. Mając trójwymiarową mapkę odchyleń w krótkim czasie możemy zdiagnozować miejsca wymagające poprawy.

 • Oszczędność - szybki proces kontroli po produkcyjnej pozwala szybko nanieść niezbędne poprawki w procesie produkcji, a diagnoza problemu na wczesnym etapie pozwala oszczędzić materiał używany do produkcji.

 • Dokładność - posługując się zestawem skanera 3D wraz z próbnikiem CMM jesteśmy w stanie osiągnąć punktową dokładność skanowania do 0,01 mm  

 • Dostępność- formaty danych wyjściowych pozwalają użyć ich w większości profesjonalnych programach pracujących z chmurą punktów lub modelami mesh. 

 • Wszechstronność - pomiaru możemy dokonać zarówno na bardzo małych elementach (poniżej 10 mm) jak i obiektów znacznej wielkości (do 10 m ).

 • Bezpieczeństwo - skanery są wyposażone w lasery klasy II, które są bezpieczne dla oczu i nie wymagają dodatkowej ochrony dla operatora i obserwatorów.

ZALETY

Potrzebujesz wyceny? Napisz do nas ...

+48 669 384 378

 • LinkedIn - Tripiodi
 • Instagram - Biały Krąg
 • Facebook - Biały Krąg
 • YouTube - Biały Krąg