Projekty

Unity Center w Krakowie – skanowanie laserowe z modelowaniem BIM

Unity Center – Inwentaryzacja powykonawcza

Miejsce realizacji: Unity Center, Kraków

Zadania w ramach projektu:  Inwentaryzacja laserowa 13 poziomów budynku wraz z stworzeniem dokumentacji 2D i modelowaniem BIM.

Krótki opis projektu:

Horizone Studio z Krakowa zaprosiła nas do składania ofert na wykonanie skanowania laserowego jednego z budynków powstającego kompleksu Unity Center. W ramach projektu wymagane było stworzenie dokumentacji budowlanej w postaci rysunków 2D oraz modelu BIM z rozmieszczeniem wykonanych instalacji o szczegółowości LOD 200.

Realizacja:

Praca na miejscu czyli wykonanie skanowania laserowego zajęło ponad 12 dni roboczych podczas których wykonaliśmy 2600 skanów, które następnego dnia zostały złożone w programie FARO SCENE. Na podstawie chmury punktów powstała dokumentacja inwentaryzacyjna przekazana projektantowi Klienta.

 


Loading