Projekty

Pałac Schaffgotschów we Wrocławiu – inwentaryzacja obiektu z modelem fotogrametrycznym

Pałac Schaffgotschów – skanowanie laserowe

Miejsce realizacji: Pałac Schaffgotschów, Wrocław

Zadania w ramach projektu: Skanowanie laserowy budynku, fotogrametryczny model 3D, ortofotomapy elewacji.

Krótki opis projektu:

Pani architekt Justyna Jakszycka zwróciła się do nas z prośbą o pomoc w inwentaryzacji skomplikowanego architektonicznie budynku jakim był  Pałac Schaffgotschów przy ulicy Kościuszki we Wrocławiu. Szczególnie zdobione elewacje budynku stanowią duże wyzwanie podczas inwentaryzacji szczególnie wtedy gdy obiekt jest pod nadzorem konserwatora zabytków. Ich dokładne odwzorowanie bywa kluczowe do realizacji projektu, tak było i w tym przypadku dlatego oprócz skanowania laserowego całego budynku poleciliśmy wykonanie modelu fotogrametrycznego fasad wraz z dachem. Na podstawie chmury punktów przygotowaliśmy dokumentację 2D (rzuty, przekroje), natomiast wygenerowane rzuty prostopadłe fasad z modelu fotogrametrycznego zostały przekazane do architekta do szczegółowego opracowania.

Realizacja:

Wykonaliśmy prawie 1000  skanów i ponad 1200 zdjęć dronem.

GALERIA PROJEKTU


Loading