FENA Sebastian Michałowski (Tripiodi)

ul. Stefana Batorego 3/20

38-400 Krosno

+48 669 384 378

Oddział Tripiodi

ul. Cieszyńska 9

30-019 Kraków

ScanTech MSCAN

System fotogrametrii MSCAN jest zwykle używany do pomiaru i pozycjonowania dużej objętości, może współpracować z podręcznym skanerem 3D w celu zmniejszenia błędu akumulacji, a także może pracować indywidualnie do pomiaru wymiaru i deformacji geometrycznej dla dużej objętości.