FENA Sebastian Michałowski (Tripiodi)

ul. Stefana Batorego 3/20

38-400 Krosno

+48 669 384 378

Oddział Tripiodi

ul. Cieszyńska 9

30-019 Kraków

ScanTech AXE

AXE łączy w sobie całą charakterystykę i funkcje normalnego ręcznego skanera 3D. Największym przełomem jest zmiana sposobu pomiaru dla dużej objętości. AXE obsługuje skanowanie o wysokiej dokładności dla dużych obiektów bez dodatkowego urządzenia.
Szybkość skanowania
Pomiar z prędkością 480 000 pkt/sek, zmniejszenie ilości wymaganych markerów oraz dwa razy większy obszar skanowania pozwala szybko zeskanować duże obiekty.
Duża precyzja skanowania
Dokładność AXE na poziomie  0.02mm+0.035
mm/m  przewyższa znacznie dokładność normalnego skaner bez potrzeby używania dodatkowego systemu fotogrametrycznego.
Mobilność
Łatwy w obsłudze o małej wadze AXE pozwala na elastyczne działanie poza biurem.