FENA Sebastian Michałowski (Tripiodi)

ul. Stefana Batorego 3/20

38-400 Krosno

+48 669 384 378

Oddział Tripiodi

ul. Cieszyńska 9

30-019 Kraków

SKANING LASEROWY

W ramach usługi skaning laserowy  wykonujemy:
  • skanowanie laserowe pomieszczeń, budynków i obszarów przemysłowych oraz wybranej części terenu,
  • przygotowanie surowej chmury punktów będącej wynikiem pomiaru skanerem laserowy,
  • przygotowanie modelu mesh,
  • ortofotomapy,
  • pomiary objętości,
  • badania deformacji,
  • łączenie skanów, 
  • modele CAD/BIM
W praktyce oznacza to, że wykonujemy pomiary laserowym skanerem 3D, a cały proces składania skanów oraz przygotowania modelu CAD/BIM jest przenoszony jest do biura.  Skaning laserowy w połączeniu z fotogrametrią jest metodą niezwykle obiektywną. Zarejestrowany obraz zawiera dużo więcej treści niż została by ona odzwierciedlona tradycyjnym pomiarem. Stanowi też wartościowy materiał archiwalny.