FENA Sebastian Michałowski (Tripiodi)

ul. Stefana Batorego 3/20

38-400 Krosno

+48 669 384 378

Oddział Tripiodi

ul. Cieszyńska 9

30-019 Kraków

FOTOGRAMETRIA

W ramach usługi fotogrametrii wykonujemy:
​​
  • przygotowanie prezentacji 3D produktów w oparciu o geometrię obiektu oraz teksturę w wysokiej rozdzielczości,
  • przygotowanie geometrii modelu 3D na podstawie zdjęć cyfrowych,
  • archiwizację przedmiotów z zachowaniem tekstury,
Fotogrametria działa poprzez wyodrębnianie informacji geometrycznej dwuwymiarowego obrazu. Łącząc wiele zdjęć, tworzymy trójwymiarowy obraz. Fotogrametria to proces używany do tworzenia skanowania 3D obiektu.  Dzięki fotogrametrii i serii złożonych algorytmów otrzymujemy cyfrowy model 3D z wykorzystaniem wielu zdjęć oryginalnego obiektu realnego świata dzięki procesowi rekonstrukcji. Im więcej zdjęć, tym dokładniejszy będzie model 3D.