FENA Sebastian Michałowski (Tripiodi)

ul. Stefana Batorego 3/20

38-400 Krosno

+48 669 384 378

Oddział Tripiodi

ul. Cieszyńska 9

30-019 Kraków

Cyfrowy magazyn modeli 

Zespół TriPioDi do zagadnienia Cyfryzacji magazynu modeli diagnostycznych podchodzi w sposób kompleksowy, proponując następujące możliwości:
  1. wykonanie kompletnych skanów 3D wszystkich gipsowych modeli diagnostycznych przechowywanych w magazynie. Klient otrzymuje komplet skanów 3D modeli tj. żuchwa oraz szczęka górna (zapisanych w postaci cyfrowej z możliwością zapisu tekstury modelu z wiernym zachowaniem kolorów), zestawienie wzajemne szczęk oraz zdjęcia cyfrowe uzębienia,
  2. przygotowanie bazy danych wszystkich zeskanowanych modeli 3D w katalogu pacjentów,
  3. odebranie i utylizacja modeli diagnostycznych pozostałych po skanowaniu.

PAKIET MINIMUM

Produkt
cyfrowy skan modelu szczęki górnej oraz żuchwy w postaci dwóch osobnych plików (format STL). Pliki przedstawiają chmurę punktów (surowy materiał ze skanera) bez dodatkowej obróbki graficznej. W przypadku wycisków dentystycznych produktem jest skan szczęki oraz żuchwy bez podstaw.
 
Udostępnienie
przy użyciu dostępnych technologii internetowych (np. pendrive, dropbox, onedrive, google drive)