Usługi 3D

Fotogrametria

wyślij zapytanie ofertowe

Fotogrametria to proces wytworzenia modelu 3D w oparciu o serię zdjęć fotograficznych wysokiej rozdzielczości. Zdjęcia zapewniają zachowanie realistycznej tekstury, a zastosowanie specjalnego oprogramowania pozwala na obliczenie geometrii obiektu w 3D. Fotogrametrię można użyć w przygotowaniu realistycznych modeli 3D produktów jak również do przygotowania fotograficznej inspekcji obiektu przemysłowego czy numerycznych modeli terenu i trójwymiarowych modeli miast. Fotograficzna jakość tekstury znajduje zastosowanie w architekturze, geologii, archeologii, przemyśle, a nawet ułatwia pracę policji. Jego nieinwazyjny charakter i zdolność do rejestrowania dużych obszarów sprawiają, że jest to cenne narzędzie do tworzenia realistycznych reprezentacji i pomiarów 3D, umożliwiając profesjonalistom wizualizację, analizę i dokumentowanie rzeczywistych obiektów i środowisk z precyzją i wydajnością. Każda branża może znaleźć korzyść z użycia fotogrametrii w swojej pracy.

Pomożemy wdrożyć takie rozwiązanie w Twojej branży.

ZAKRES USŁUGI

Wykonujemy kompleksową usługę fotogrametrii małych i średnich obiektów jak również budynków i dużych obszarów terenu wykonywanych nalotami dronem 

NASZ SPRZĘT

 • CANON 7D MARK II
 • DJI PHANTOM 4
 • FARO FOCUS S70 (dokładność 1mm, tekstura)

PRODUKTY USŁUGI 

 • model mesh
 • chmura punktów
 • fotorealistyczne modele 3D

O technice w paru słowach….

Fotogrametria to bezkontaktowa technika pomiarowa, która polega na rejestrowaniu dokładnych trójwymiarowych informacji o obiektach i środowiskach za pomocą serii zdjęć. Analizując relacje między punktami na wielu obrazach, fotogrametria generuje precyzyjne pomiary, odległości i dane przestrzenne, tworząc cyfrowe modele 3D lub rekonstrukcje obiektu.

Kluczowe elementy i etapy fotogrametrii:

 • zbieranie danych: fotogrametria rozpoczyna się od wykonania serii nakładających się zdjęć obiektu lub sceny pod różnymi kątami. Zdjęcia te można wykonać tradycyjnymi aparatami lub specjalistycznym sprzętem fotogrametrycznym, takim jak drony.
 • przetwarzanie obrazu: zebrane zdjęcia są wprowadzane do oprogramowania fotogrametrycznego, które identyfikuje wspólne cechy, wzory i punkty wspólne dla obrazów.
 • dopasowywanie cech: oprogramowanie do fotogrametrii porównuje i dopasowuje zidentyfikowane punkty na każdym obrazie, ustanawiając odpowiedniki, które pomagają określić położenie tych punktów w przestrzeni 3D w przestrzeni świata rzeczywistego.
 • triangulacja: korzystając z zasad trygonometrii, fotogrametria oblicza współrzędne 3D punktów na obiekcie lub scenie poprzez triangulację pozycji tych punktów na wielu zdjęciach.
 • generowanie chmury punktów: obliczone współrzędne 3D tworzą chmurę punktów, która reprezentuje gęsty zbiór punktów 3D definiujących powierzchnię obiektu lub sceny.
 • tworzenie siatek i tekstur: chmura punktów jest dalej przetwarzana w celu utworzenia siatki 3D, tworzącej solidną reprezentację powierzchni obiektu. Mapowanie tekstur polega na nakładaniu fotografii na siatkę w celu nadania jej realistycznych kolorów i szczegółów.
 • przetwarzanie końcowe: wygenerowany model 3D może zostać poddany dodatkowym udoskonaleniom w celu poprawy dokładności, usunięcia szumów i uzupełnienia brakujących danych.

JAKĄ KORZYŚĆ DAJE FOTOGRAMETRIA ?

Fotogrametria usługa pałac

Dokładność i dostępność

Łącząc informacje skanera 3D oraz fotogrametrii precyzja pomiaru wynieść nawet do 1 milimetra. Formaty danych wyjściowych pozwalają użyć ich w większości profesjonalnych programach pracujących z chmurą punktów lub modelami mesh. Dostępne są również darmowe oprogramowania umożliwiające pracę na plikach bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Wszechstronność

Proces może znaleźć zastosowanie prawie w każdej dziedzinie gospodarki.

Bezpieczeństwo

Proces fotogrametrii jest bezpieczny jak wykonanie zdjęcia fotograficznego czy nakręcenie filmu.

Skanowanie na dużą skalę

Fotogrametria doskonale nadaje się do skanowania na dużą skalę budynków, krajobrazów i innych dużych obiektów ze względu na możliwość uchwycenia szerokiego pola widzenia.

Oszczędność czasu

Przygotowanie fotorealistycznych modeli produktów lub obiektów skraca się do kilku godzin zamiast kilku dni, a dobrze opracowane dane pozwalają na ograniczenie liczby osób zaangażowanych w projekt lub wyeliminować zbędne czasochłonne procesy.

Większy zasięg reklamy

Możliwość zaprezentowania czy udostępnienia produktu 3D możemy wykonać przez stronę internetową, zwiększając możliwość użycia czy obejrzenia produktu przez Klienta.

Opłacalność

W porównaniu z tradycyjnymi metodami geodezyjnymi fotogrametria jest ogólnie bardziej opłacalna ze względu na niższy koszt sprzętu i możliwość szybkiego przetwarzania danych.

Fotogrametria

Skanowanie na dużą skalę

Fotogrametria doskonale nadaje się do skanowania na dużą skalę budynków, krajobrazów i innych dużych obiektów ze względu na możliwość uchwycenia szerokiego pola widzenia.

Wszechstronność

Fotogrametria może być wykorzystywana w szerokim zakresie zastosowań, w tym w inżynierii, budownictwie, archeologii, geologii i leśnictwie.

Łatwe udostępnianie danych

Fotogrametria generuje dane cyfrowe, które można łatwo udostępniać i przenosić między różnymi programami, ułatwiając współpracę wielu interesariuszy nad projektem.

Pomiar bezdotykowy

Fotogrametria pozwala na pomiar bezkontaktowy, co oznacza, że mierzony obiekt nie jest fizycznie dotykany ani naruszany podczas procesu skanowania.

GDZIE SIĘ STOSUJE FOTOGRAMTERIE ?

 • Kartografia i mapy: Fotogrametria jest wykorzystywana w kartografii do tworzenia precyzyjnych map terenów, miast, regionów oraz krajobrazów. Dzięki wykorzystaniu zdjęć lotniczych lub satelitarnych, możliwe jest tworzenie dokładnych map topograficznych oraz map użyteczności terenu.
 • Inżynieria lądowa: W inżynierii lądowej, fotogrametria jest stosowana do planowania dróg, autostrad, mostów oraz innych projektów infrastrukturalnych. Dane z fotogrametrii są wykorzystywane do tworzenia modeli terenu oraz analizy rzeźby terenu, co umożliwia precyzyjne planowanie i projektowanie infrastruktury lądowej.
 • Architektura i urbanistyka: W branży architektonicznej i urbanistycznej, fotogrametria jest wykorzystywana do tworzenia modeli trójwymiarowych budynków, planowania urbanistycznego oraz rekonstrukcji historycznych miejsc i obiektów. Dzięki wykorzystaniu danych obrazowych, możliwe jest tworzenie precyzyjnych wizualizacji architektonicznych.
 • Przemysł górniczy i geologia: Fotogrametria jest stosowana w przemyśle górniczym i geologii do tworzenia map geologicznych, identyfikacji struktur geologicznych oraz analizy zmian w rzeźbie terenu. Dane z fotogrametrii są wykorzystywane do lepszego zrozumienia struktury geologicznej danego obszaru oraz planowania działań górniczych.
 • Badania archeologiczne: W dziedzinie archeologii, fotogrametria jest wykorzystywana do dokumentowania i rekonstrukcji stanowisk archeologicznych, analizy zabytków oraz identyfikacji artefaktów. Dzięki precyzyjnym modelom trójwymiarowym, możliwe jest lepsze zrozumienie historii oraz kultury ludów z przeszłości.
 • Badania antropologiczne: Fotogrametria znajduje zastosowanie w badaniach antropologicznych do rekonstrukcji modeli anatomicznych, analizy zmian morfologicznych oraz identyfikacji cech anatomicznych. Dzięki precyzyjnym modelom trójwymiarowym, możliwe jest lepsze zrozumienie ewolucji ludzkiego ciała oraz badanie różnic między populacjami ludzkimi.
 • Monitoring środowiska: Fotogrametria jest stosowana do monitorowania zmian środowiskowych, takich jak erozja wybrzeża, zmiany pokrywy roślinnej oraz degradacja terenów naturalnych. Dzięki wykorzystaniu danych obrazowych, możliwe jest lepsze zarządzanie zasobami naturalnymi oraz ochrona środowiska.
 • Badania meteorologiczne: Fotogrametria znajduje zastosowanie w badaniach meteorologicznych do monitorowania zmian pogody, analizy chmur oraz badania zjawisk atmosferycznych. Dane z fotogrametrii są wykorzystywane do lepszego zrozumienia i prognozowania warunków atmosferycznych.
… TRENDY
 • Automatyzacja: wraz z postępem w dziedzinie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego oprogramowanie do fotogrametrii staje się coraz bardziej zautomatyzowane, ułatwiając i przyspieszając generowanie modeli 3D z obrazów.
 • Integracja z innymi technologiami: fotogrametria jest integrowana z innymi technologiami, takimi jak skanowanie laserowe i drukowanie 3D, w celu stworzenia bardziej wszechstronnego i dokładnego modelu 3D.
 • Mapowanie mobilne: możliwość przechwytywania danych 3D z urządzeń mobilnych staje się coraz bardziej powszechna, co pozwala na łatwe i ekonomiczne pozyskiwanie danych w terenie.
 • Większa dokładność: dzięki postępowi w technologii kamer i algorytmom oprogramowania fotogrametria staje się coraz dokładniejsza i umożliwia rejestrowanie większej liczby szczegółów w modelach 3D.
 • Przetwarzanie w czasie rzeczywistym: przetwarzanie danych fotogrametrycznych w czasie rzeczywistym staje się coraz bardziej powszechne, umożliwiając użytkownikom szybką wizualizację i analizę gromadzonych danych.
 • Przetwarzanie w chmurze: przetwarzanie danych fotogrametrycznych w chmurze staje się coraz bardziej popularne, umożliwiając łatwiejszą współpracę i dostęp do danych z dowolnego miejsca z połączeniem internetowym.
 • Integracja z GIS: fotogrametria jest integrowana z systemami informacji geograficznej (GIS), aby tworzyć dokładniejsze i bardziej szczegółowe mapy oraz analizować dane przestrzenne na nowe sposoby.

 


Loading