Usługi 3D

Inwentaryzacja budowlana 3D

wyślij zapytanie ofertowe

W ramach inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej przeprowadza się szczegółowy pomiar i dokumentację istniejących obiektów, ich elementów konstrukcyjnych, instalacji elektrycznych, sanitarnych, grzewczych, a także wszelkich istotnych detali architektonicznych. W rezultacie powstaje precyzyjna dokumentacja, zawierająca plany, przekroje, elewacje oraz wszelkie istotne informacje dotyczące struktury i układu przestrzennego danego obiektu.

Inwentaryzacja budowlanajest niezwykle istotna przy wszelkich pracach modernizacyjnych, remontowych, czy rozbudowie istniejących obiektów. Pozwala ona na dokładne określenie istniejącego stanu obiektu oraz jest podstawą do planowania dalszych działań projektowych i konstrukcyjnych.

Precyzyjna dokumentacja inwentaryzacyjna jest niezbędna również w przypadku działań związanych z konserwacją zabytkowych obiektów oraz przy wszelkich procedurach prawnych i administracyjnych związanych z nieruchomościami.

Dzięki inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej możliwe jest kompleksowe zarządzanie danym obiektem, przeprowadzanie skutecznych modernizacji, rozbudowy oraz utrzymanie obiektu w należytym stanie technicznym. Jest to zatem niezwykle istotna usługa w dziedzinie architektury, budownictwa oraz zarządzania nieruchomościami.

ZAKRES USŁUGI

Wykonujemy kompleksowe skanowanie 3D dla branży przemysłowej, transportowej, budowlanej, muzealnictwa, kultury i sztuki. Skanujemy obiekty od kilkunastu milimetrów po duże obszary terenu. 

 • skanery ręczne Artec 3D 
 • skanery laserowe FARO
 • oprogramowanie BRICSCAD
 • dokumentacja 2D z układ funkcji poszczególnych pomieszczeń
 • wizualizacje pojedyncze ujęcia, panoramy pomieszczeń
 • lista materiałów, mebli i sprzętu do realizacji projektu

 

PRODUKTY USŁUGI

CHMURA PUNKTÓW

SPACER WIRTUALNY TRUE VIEW

DOKUMENTACJA 2D 

 

POZIOMY SZCZEGÓŁOWOŚCI INWENTARYZACJI 2D

RZUT – POZIOM 1

RZUT – POZIOM 2

RZUT – POZIOM 3

ELEWACJA – POZIOM 1

ELEWACJA – POZIOM 2

ELEWACJA – POZIOM 3

 

PRODUKTY DODATKOWE

MODEL 3D (BIM/CAD)

MODEL FOTOGRAMETRYCZNY

MODEL MESH

JAKIE KORZYŚCI DAJE INWENTARYZACJA BUDOWLANA?

Usluga_inwentaryzacja_budowlana

Dokładne określenie stanu technicznego obiektu

Inwentaryzacja umożliwia kompleksową analizę i rejestrację istniejących elementów konstrukcyjnych, instalacyjnych oraz architektonicznych danego obiektu, co pozwala na dokładne określenie jego stanu technicznego.

Podstawa planowania modernizacji i remontów

Precyzyjna dokumentacja inwentaryzacyjna stanowi podstawę do planowania wszelkich prac modernizacyjnych, remontowych oraz rozbudowy obiektu, umożliwiając efektywne i skuteczne działania.

Wsparcie przy procedurach prawnych i administracyjnych

Dokumentacja inwentaryzacyjna jest niezbędna przy wszelkich procedurach prawnych i administracyjnych związanych z nieruchomościami, takich jak uzyskiwanie pozwoleń budowlanych czy prowadzenie transakcji nieruchomości.

Podstawa do dalszych prac projektowych

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana stanowi podstawę do prowadzenia dalszych prac projektowych, umożliwiając projektantom precyzyjne opracowanie nowych koncepcji architektonicznych oraz konstrukcyjnych.

Zapewnienie bezpieczeństwa konstrukcji

Dzięki inwentaryzacji można identyfikować potencjalne problemy strukturalne czy instalacyjne obiektu, co pozwala na wczesne wykrywanie zagrożeń i podejmowanie działań zapobiegawczych.

Łatwiejsza identyfikacja potrzeb konserwacyjnych

Dokładna dokumentacja inwentaryzacyjna ułatwia identyfikację potrzeb konserwacyjnych i konserwację obiektów, co przyczynia się do utrzymania ich w należytym stanie technicznym na przestrzeni czasu.

Podstawa do ewaluacji wartości nieruchomości

Precyzyjna inwentaryzacja architektoniczna stanowi również istotną informację dla ewaluacji wartości nieruchomości, co jest istotne przy wszelkich procesach związanych z rynkiem nieruchomości.

Usluga inwentaryzacja budowlana

GDZIE SIĘ STOSUJE INWENTARYZACJĘ ?

 • Modernizacja i remonty obiektów: Precyzyjna dokumentacja inwentaryzacyjna jest niezbędna przy planowaniu prac modernizacyjnych i remontowych obiektów, umożliwiając dokładne określenie zakresu prac oraz analizę techniczną istniejących struktur.
 • Projektowanie i rozbudowa: Inwentaryzacja stanowi podstawę do dalszych prac projektowych i planowania rozbudowy obiektów, umożliwiając projektantom opracowanie precyzyjnych i kompleksowych koncepcji architektonicznych oraz konstrukcyjnych.
 • Procedury prawne i administracyjne: Dokumentacja inwentaryzacyjna jest niezbędna przy wszelkich procedurach prawnych i administracyjnych związanych z nieruchomościami, takich jak uzyskiwanie pozwoleń budowlanych czy przeprowadzanie transakcji nieruchomości.
 • Konserwacja zabytków: Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana jest niezwykle istotna przy konserwacji obiektów zabytkowych, umożliwiając precyzyjne określenie stanu technicznego oraz opracowanie skutecznych strategii konserwatorskich.
 • Planowanie przestrzenne: Dokładna dokumentacja inwentaryzacyjna jest wykorzystywana przy planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu terenów, umożliwiając dokładne analizy i koncepcje urbanistyczne.
 • Bezpieczeństwo konstrukcji: Inwentaryzacja pomaga w identyfikowaniu potencjalnych zagrożeń i problemów konstrukcyjnych, co przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa obiektów oraz ich użytkowników.
 • Ewaluacja nieruchomości: Precyzyjna dokumentacja inwentaryzacyjna stanowi istotną informację dla ewaluacji wartości nieruchomości, co jest istotne przy wszelkich procesach związanych z rynkiem nieruchomości, w tym przy transakcjach kupna i sprzedaży.

… TRENDY 

 

 • Wykorzystanie technologii skanowania 3D: Coraz częstsze stosowanie zaawansowanych technologii skanowania 3D, które umożliwiają szybkie i precyzyjne sporządzanie cyfrowych modeli obiektów, co przyspiesza i ułatwia proces inwentaryzacji.
 • Automatyzacja procesów pomiarowych: Wprowadzanie systemów i narzędzi umożliwiających automatyzację procesów pomiarowych, co pozwala na szybsze i bardziej efektywne przeprowadzanie inwentaryzacji oraz minimalizację błędów ludzkich.
 • Integracja danych z systemami BIM: Trend polegający na integracji danych z inwentaryzacji z systemami BIM (Building Information Modeling), co umożliwia bardziej efektywne planowanie, projektowanie oraz zarządzanie procesem budowlanym.
 • Zrównoważone podejście do inwentaryzacji: Rosnąca świadomość ekologiczna przyczynia się do rosnącego zainteresowania zrównoważonymi praktykami inwentaryzacyjnymi, które uwzględniają aspekty związane z energooszczędnością i ekologicznym wpływem budynków.
 • Dostosowanie do wymogów prawnych i normatywnych: Trend skupiający się na dostosowywaniu procesów inwentaryzacyjnych do obowiązujących wymogów prawnych oraz normatywnych, co ma na celu zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami oraz standaryzację działań w branży.
 • Wykorzystanie dronów w inwentaryzacji: Coraz powszechniejsze wykorzystanie dronów do przeprowadzania inwentaryzacji z powietrza, co umożliwia szybsze i bardziej kompleksowe zbieranie danych z obszaru całych kompleksów budowlanych czy terenów miejskich.
 • Analiza danych w chmurze: Trend polegający na przechowywaniu danych inwentaryzacyjnych w chmurze, co umożliwia łatwiejszy dostęp do informacji, ich efektywne zarządzanie oraz współpracę między różnymi zespołami projektowymi i wykonawczymi.

 


Loading