Usługi 3D

Inwentaryzacja przemysłowa

wyślij zapytanie ofertowe

Podczas inwentaryzacji przemysłowej przeprowadza się szczegółowy pomiar i dokumentację istniejących obiektów przemysłowych, ich infrastruktury technicznej, maszyn, urządzeń produkcyjnych, a także wszelkich istotnych elementów konstrukcyjnych. W rezultacie powstaje precyzyjna dokumentacja, zawierająca plany, schematy, przekroje oraz wszelkie niezbędne informacje techniczne dotyczące struktury i układu przestrzennego obiektu przemysłowego.

 

Inwentaryzacja przemysłowa ma kluczowe znaczenie dla efektywnego zarządzania obiektami produkcyjnymi oraz magazynowymi, umożliwiając dokładne określenie stanu technicznego oraz potencjalnych potrzeb modernizacyjnych czy konserwacyjnych. Precyzyjna dokumentacja inwentaryzacyjna stanowi podstawę do planowania działań przemysłowych, inwestycyjnych oraz utrzymania infrastruktury przemysłowej w należytym stanie technicznym.

Dzięki inwentaryzacji przemysłowej przedsiębiorstwa mogą efektywnie zarządzać swoimi zasobami, zoptymalizować procesy produkcyjne oraz minimalizować ryzyko awarii czy nieprawidłowego funkcjonowania infrastruktury przemysłowej. Jest to zatem niezwykle istotna usługa dla przedsiębiorstw działających w branży produkcyjnej, logistycznej oraz przemysłowej.

ZAKRES USŁUGI

Wykonujemy kompleksową inwentaryzację dla branży przemysłowej, transportowej, budowlanej, muzealnictwa, kultury i sztuki. Skanujemy obiekty od kilkunastu milimetrów po duże obszary terenu. 

NASZE NARZĘDZIA

 • skanery ręczne Artec 3D 
 • skanery laserowe FARO
 • oprogramowanie BRICSCAD

PRODUKTY USŁUGI 

 • dokumentacja 2D z układ funkcji poszczególnych pomieszczeń
 • wizualizacje pojedyncze ujęcia, panoramy pomieszczeń

JAKIE KORZYŚCI DAJE INWENTARYZACJA PRZEMYSŁOWA?

Inwentaryzacja przemysłowa

Dokładne określenie stanu technicznego obiektów

Dzięki inwentaryzacji możliwe jest precyzyjne określenie stanu technicznego oraz infrastruktury technicznej obiektów przemysłowych, co umożliwia efektywne planowanie prac modernizacyjnych oraz konserwacyjnych.

Optymalizacja procesów produkcyjnych

Dokładna dokumentacja inwentaryzacyjna stanowi podstawę do optymalizacji procesów produkcyjnych, umożliwiając identyfikację obszarów podatnych na optymalizację oraz wprowadzenie efektywnych rozwiązań organizacyjnych.

Zapewnienie zgodności z normami i przepisami

Inwentaryzacja przemysłowa pozwala na monitorowanie zgodności obiektów przemysłowych z obowiązującymi normami i przepisami, co przyczynia się do minimalizacji ryzyka naruszeń prawnych oraz sankcji administracyjnych.

Planowanie strategiczne i inwestycyjne

Precyzyjna dokumentacja inwentaryzacyjna stanowi istotną informację dla planowania strategicznego oraz inwestycyjnego, umożliwiając identyfikację obszarów wymagających rozwoju oraz określenie priorytetów inwestycyjnych.

Minimalizacja ryzyka awarii i przestojów

Dzięki inwentaryzacji możliwe jest identyfikowanie potencjalnych zagrożeń technicznych oraz przeciwdziałanie ryzyku awarii i przestojów produkcyjnych, co przyczynia się do utrzymania ciągłości działania procesów przemysłowych.

Efektywne zarządzanie zasobami

Dokładna dokumentacja inwentaryzacyjna stanowi podstawę do efektywnego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, umożliwiając lepsze planowanie działań logistycznych, utrzymania oraz modernizacji infrastruktury przemysłowej.

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa

Dzięki optymalizacji procesów produkcyjnych oraz minimalizacji ryzyka awarii, inwentaryzacja przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku, poprzez zwiększenie efektywności i niezawodności działania.

Inwentaryzacja przemysłowa

GDZIE SIĘ STOSUJE INWENTARYZACJĘ?

 • Optymalizacja procesów produkcyjnych: Dokładna dokumentacja inwentaryzacyjna umożliwia identyfikację obszarów podatnych na optymalizację oraz wprowadzenie efektywnych rozwiązań organizacyjnych, co przyczynia się do zwiększenia wydajności procesów produkcyjnych.
 • Planowanie inwestycji i modernizacji: Inwentaryzacja przemysłowa stanowi podstawę do planowania inwestycji oraz modernizacji infrastruktury przemysłowej, umożliwiając identyfikację obszarów wymagających rozwoju oraz określenie priorytetów inwestycyjnych.
 • Zapewnienie zgodności z przepisami i normami: Dokładna dokumentacja inwentaryzacyjna jest istotna dla monitorowania zgodności obiektów przemysłowych z obowiązującymi przepisami i normami, co pozwala minimalizować ryzyko naruszeń prawnych oraz sankcji administracyjnych.
 • Zarządzanie zasobami i infrastrukturą: Inwentaryzacja przyczynia się do efektywnego zarządzania zasobami i infrastrukturą przedsiębiorstwa, umożliwiając lepsze planowanie działań logistycznych, utrzymania oraz modernizacji obiektów przemysłowych.
 • Minimalizacja ryzyka awarii i przestojów: Dzięki inwentaryzacji możliwe jest identyfikowanie potencjalnych zagrożeń technicznych oraz przeciwdziałanie ryzyku awarii i przestojów produkcyjnych, co przyczynia się do utrzymania ciągłości działania procesów przemysłowych.
 • Dokładna analiza efektywności energetycznej: Inwentaryzacja pozwala na dokładną analizę efektywności energetycznej obiektów przemysłowych, co umożliwia identyfikację obszarów podatnych na optymalizację zużycia energii oraz wprowadzenie rozwiązań wspierających zrównoważony rozwój.
 • Ewaluacja wartości nieruchomości przemysłowych: Precyzyjna dokumentacja inwentaryzacyjna stanowi istotną informację dla ewaluacji wartości nieruchomości przemysłowych, co jest istotne przy wszelkich procesach związanych z rynkiem nieruchomości oraz transakcjach kupna i sprzedaży.

… TRENDY 

 

 • Wykorzystanie zaawansowanych technologii pomiarowych: Coraz częstsze stosowanie zaawansowanych technologii pomiarowych, takich jak skanery 3D czy drony, które umożliwiają szybkie i precyzyjne sporządzanie dokumentacji obiektów przemysłowych oraz minimalizację błędów pomiarowych.
 • Automatyzacja procesów inwentaryzacyjnych: Wprowadzanie systemów i narzędzi umożliwiających automatyzację procesów inwentaryzacyjnych, co pozwala na szybsze i bardziej efektywne przeprowadzanie inwentaryzacji oraz minimalizację nakładu pracy.
 • Integracja danych z systemami zarządzania przedsiębiorstwem (ERP): Trend polegający na integracji danych z inwentaryzacji z systemami ERP, co umożliwia lepsze zarządzanie danymi oraz zoptymalizowanie procesów logistycznych i produkcyjnych.
 • Zastosowanie sztucznej inteligencji w analizie danych: Coraz powszechniejsze wykorzystanie sztucznej inteligencji do analizy danych inwentaryzacyjnych, co umożliwia identyfikację trendów oraz predykcję potrzeb modernizacyjnych czy konserwacyjnych obiektów przemysłowych.
 • Dążenie do zrównoważonego rozwoju: Rosnące zainteresowanie zrównoważonymi praktykami inwentaryzacyjnymi, uwzględniającymi aspekty związane z efektywnością energetyczną, minimalizacją odpadów oraz zrównoważonym wykorzystaniem zasobów naturalnych.
 • Analiza efektywności energetycznej: Trend skupiający się na dokładnej analizie efektywności energetycznej obiektów przemysłowych, co ma na celu identyfikację obszarów wymagających optymalizacji oraz wprowadzenie rozwiązań wspierających zrównoważony rozwój przedsiębiorstw.
 • Cyfryzacja i wirtualizacja danych inwentaryzacyjnych: Trend polegający na przechowywaniu danych inwentaryzacyjnych w formie cyfrowej oraz wykorzystaniu wirtualnych platform do zarządzania i analizy danych, co umożliwia łatwiejszy dostęp, współpracę oraz efektywne zarządzanie informacjami inwentaryzacyjnymi.

 


Loading