Usługi 3D

Inżynieria odwrotna

wyślij zapytanie ofertowe

Inżynieria wsteczna odnosi się do procesu tworzenia komputerowego modelu 3D istniejącej fizycznej części lub produktu przy użyciu skanowania 3D lub innych technologii pomiarowych. Proces ten obejmuje przechwytywanie szczegółowych danych geometrycznych obiektu, a następnie rekonstrukcję cyfrowego modelu 3D za pomocą specjalistycznych narzędzi programowych. Powstały model można następnie wykorzystać do różnych celów. Inżynieria odwrotna CAD znajduje zastosowanie w różnych branżach, w tym w projektowaniu produktów, produkcji, lotnictwie, motoryzacji i medycynie. 

Pozwala projektantom i inżynierom odtwarzać i ulepszać istniejące obiekty, szybko tworzyć prototypy komponentów oraz przeprowadzać analizy i symulacje złożonych geometrii, które wcześniej były trudne do modelowania. Ponadto inżynieria odwrotna CAD odgrywa istotną rolę w wymianie starszych części, konserwacji produktu i zapewnieniu ciągłej produkcji krytycznych komponentów, gdy oryginalne dane CAD są niedostępne lub utracone.

ZAKRES USŁUGI

Wykonujemy inżynierię odwrotną w oparciu o skany 3D  dla branży przemysłowej, transportowej, budowniczej, kultury i sztuki. Skanujemy obiekty od kilkunastu milimetrów do dużych obszarów terenu. Podejmujemy się ciekawych i ambitnych wyzwań poszerzając nasze doświadczenie. Działamy na terenie całej Polski oraz Europy. 

Dysponujemy skanerami 3D o szerokim zakresie możliwości, dzięki czemu jesteśmy w stanie zeskanować praktycznie każdy obiekt z odwzorowaniem jego tekstury. Do naszych projektów używamy systemów pomiarowych firmy Artec 3D, Polyga, Scantech oraz FARO. 

Dane ze skanowania możemy użyć w kolejnych etapach naszych projektów, którymi może być wytworzenie dokładnego modelu CAD w oparciu o ręczne metody parametryzacji skanu lub w sposób automatyczny wygenerować model NURBS będący dużym przybliżeniem oryginalnego modelu. 

PRODUKTY USŁUGI 

MODEL MESH

Powierzchniowy model oparty na polygonach wytworzonych z chmury punktów.

MODEL NURBS

Krzywe NURBS są definiowane przez zestaw punktów kontrolnych, które są połączone liniami prostymi lub krzywiznami.

MODEL CAD

Zoptymalizowany parametryczny model pozwalający na dokładne odwzorowanie płaszczyzn i krawędzi obiektu.

O technice w paru słowach….

Inżynieria odwrotna CAD (projektowanie wspomagane komputerowo) to proces polegający na stworzeniu cyfrowego modelu 3D z istniejącego fizycznego obiektu lub jego części. Jest zwykle używany, gdy model CAD produktu nie jest dostępny lub istniejący model jest przestarzały, niekompletny lub niekompatybilny z nowoczesnymi narzędziami projektowymi. Inżynieria odwrotna CAD umożliwia projektantom i inżynierom uzyskanie dokładnych i szczegółowych cyfrowych reprezentacji rzeczywistych obiektów do różnych celów.

Kluczowe kroki związane z inżynierią odwrotną CAD obejmują:

 • Pozyskiwanie danych: Proces rozpoczyna się od przechwycenia danych z obiektu fizycznego. Różne technologie, takie jak skanery 3D, współrzędnościowe maszyny pomiarowe (CMM), skanowanie laserowe lub fotogrametria są wykorzystywane do gromadzenia danych chmury punktów lub obrazów 2D,
 • Przetwarzanie chmury punktów: Zebrane dane są przetwarzane w celu utworzenia chmury punktów, która jest zbiorem punktów 3D reprezentujących powierzchnię obiektu,
 • Generowanie siatki: z Chmury punktów tworzona jest siatka powierzchniowa poprzez połączenie punktów w celu utworzenia cyfrowej reprezentacji kształtu obiektu,
 • Rekonstrukcja powierzchni: siatka jest udoskonalana i wygładzana w celu uzyskania dokładniejszej i ciągłej reprezentacji powierzchni obiektu fizycznego,
 • Tworzenie modeli CAD: Na podstawie udoskonalonej siatki konstruowany jest model CAD. Obejmuje to tworzenie dokładnych cech geometrycznych, w tym krzywych, powierzchni i brył, które pasują do formy oryginalnego obiektu,
 • Weryfikacja modelu CAD: Utworzony model CAD jest porównywany z obiektem fizycznym w celu zapewnienia dokładności i kompletności. W celu uzyskania dokładniejszego dopasowania mogą być wymagane korekty iteracyjne,
 • Udoskonalenia projektu: Po ukończeniu i zatwierdzeniu modelu CAD projektanci mogą wprowadzać ulepszenia, modyfikacje lub optymalizacje w celu poprawy wydajności lub estetyki obiektu,
 • Dokumentacja: Dokładna dokumentacja procesu inżynierii odwrotnej, w tym źródła danych, metodologie i wszelkie przyjęte założenia, jest niezbędna do odniesienia w przyszłości i kontroli jakości.

JAKĄ KORZYŚĆ DAJE INŻYNIERIA ODWROTNA ?

Inżynieria odwrotna rysunek 2

Lepsze zrozumienie projektu produktu

Inżynieria odwrotna pozwala na dogłębną analizę projektu i funkcjonalności produktu, co może prowadzić do ulepszeń i innowacji.

Opłacalność

Inżynieria odwrotna może być bardziej opłacalnym sposobem wytwarzania produktu, ponieważ eliminuje potrzebę opracowywania nowego projektu od podstaw.

Kontrola jakości

Dzięki inżynierii wstecznej produktu producenci mogą zapewnić, że spełnia on standardy i specyfikacje kontroli jakości.

Dostosowywanie

Inżynieria odwrotna może służyć do modyfikowania i dostosowywania istniejących produktów do określonych potrzeb i wymagań.

Ulepszona naprawa i konserwacja

Inżynieria odwrotna może pomóc w naprawie i konserwacji produktów poprzez identyfikację obszarów problematycznych i znalezienie rozwiązań.

Przewaga konkurencyjna

Inżynieria wsteczna może zapewnić firmom przewagę konkurencyjną, umożliwiając im ulepszanie istniejących produktów lub opracowywanie nowych produktów w oparciu o istniejące projekty.

Ochrona własności intelektualnej

Inżynieria wsteczna może być wykorzystana do ochrony własności intelektualnej poprzez identyfikację naruszeń patentów i nieautoryzowanych reprodukcji produktów.

Oszczędność czasu

Stworzenie modelu CAD z użyciem tradycyjnych narzędzi pomiarowych jest czasochłonnym, a często okazuje się niemożliwe jeśli mamy do czynienia z nieregularnymi powierzchniami.

Inżynieria odwrotna części pompy

Dokładność

Na każdym etapie skanowania 3D, łączenia skanów i aproksymacji powierzchni jesteśmy w stanie podać wielkość błędu, dzięki czemu wiemy jaką niedokładność modelu otrzymamy.

Kontrola

Zeskanowany model możemy porównać z modelem referencyjnym CAD i uzyskamy w ten sposób informacje jak model wytworzony różni się od projektu CAD.

Możliwość odtwarzania i modyfikowania istniejących projektów

Inżynieria odwrotna umożliwia inżynierom analizowanie istniejących produktów lub części, tworzenie dokładnych modeli 3D oraz modyfikowanie lub ulepszanie ich w razie potrzeby.

Poprawa wydajności produktu

Inżynieria wsteczna może pomóc zidentyfikować słabe punkty w istniejących produktach i umożliwić wprowadzenie ulepszeń, co skutkuje lepszą ogólną wydajnością produktu.

Inżynieria odwrotna rozdzielnika

Ulepszenie funkcje produktu

Inżynierowie mogą korzystać z inżynierii wstecznej, aby dodawać nowe funkcje do istniejących produktów lub komponentów, poprawiając ich funkcjonalność i wartość.

Przewaga konkurencyjna

Firmy stosujące inżynierię odwrotną do tworzenia lepszych produktów lub komponentów mogą zyskać przewagę konkurencyjną nad swoimi rywalami.

Ulepszona konserwacja i naprawa

Inżynieria odwrotna może być również wykorzystana do tworzenia części zamiennych do sprzętu, który nie jest już produkowany lub wspierany, wydłużając żywotność sprzętu i skracając przestoje.

Lepsza kontrola jakości

Dzięki inżynierii wstecznej produktu inżynierowie mogą go przeanalizować, aby upewnić się, że spełnia standardy jakości i zidentyfikować potencjalne wady lub problemy. Może to usprawnić procesy kontroli jakości i zmniejszyć ryzyko wad w przyszłych produktach.

GDZIE SIĘ STOSUJE INŻYNIERIĘ ODWROTNĄ ?

 • Replikowanie i ulepszanie istniejących produktów: Inżynieria odwrotna umożliwia replikację istniejącego produktu, zapewniając możliwość wprowadzania ulepszeń i modyfikacji w celu uzyskania lepszej wydajności i oszczędności.
 • Wymiana starszych części: Inżynieria odwrotna może być wykorzystana do stworzenia części zamiennych do maszyn lub systemów, które nie są już obsługiwane przez pierwotnego producenta.
 • Dostosowywanie i personalizacja: Inżynieria odwrotna umożliwia dostosowywanie i personalizację istniejących produktów w celu spełnienia określonych potrzeb lub preferencji.
 • Analiza konkurencji: Inżynieria odwrotna może być wykorzystana do analizy i porównania produktów konkurencji, zapewniając wgląd w tworzenie bardziej konkurencyjnych produktów.
 • Optymalizacja projektu: Inżynieria odwrotna może ujawnić wady lub nieefektywność istniejących projektów, umożliwiając optymalizację nowych projektów.
 • Archiwizacja cyfrowa: Inżynierię odwrotną można wykorzystać do tworzenia cyfrowych modeli obiektów fizycznych do celów archiwizacji i konserwacji.
 • Kontrola jakości i testowanie: Inżynieria odwrotna może służyć do przeprowadzania kontroli jakości i testowania istniejących produktów w celu zapewnienia zgodności ze standardami i przepisami branżowymi.
… TRENDY

 

 • Rozwój zaawansowanych technik skanowania 3D: Obserwuje się dynamiczny rozwój zaawansowanych technik skanowania 3D, które umożliwiają bardziej precyzyjne i kompleksowe odwzorowanie obiektów rzeczywistych w postaci modeli CAD. To przyczynia się do poprawy jakości i dokładności procesów inżynierii odwrotnej.
 • Integracja sztucznej inteligencji (AI) w procesie inżynierii odwrotnej: Wprowadzenie technologii sztucznej inteligencji do procesu inżynierii odwrotnej CAD pozwala na automatyzację wielu zadań, takich jak rozpoznawanie wzorców, usuwanie szumów czy nawet automatyczne tworzenie modeli CAD na podstawie danych skanowania 3D. To przyczynia się do zwiększenia wydajności i dokładności procesów inżynierii odwrotnej.
 • Rozwój oprogramowania CAD: Dynamiczny rozwój oprogramowania CAD, dedykowanego inżynierii odwrotnej, umożliwia coraz bardziej zaawansowane funkcje edycji, analizy i optymalizacji modeli. To daje inżynierom większe możliwości w zakresie modyfikowania i doskonalenia istniejących obiektów oraz projektowania nowych produktów.
 • Zastosowanie druku 3D w inżynierii odwrotnej CAD: Coraz powszechniejsze staje się wykorzystanie technologii druku 3D w procesach inżynierii odwrotnej. Druk 3D umożliwia przekształcenie modeli CAD w fizyczne prototypy, co jest niezwykle przydatne w fazie testowania i weryfikacji projektów.
 • Inżynieria odwrotna w branży motoryzacyjnej i lotniczej: W branżach motoryzacyjnej i lotniczej, inżynieria odwrotna odgrywa kluczową rolę w modyfikowaniu istniejących części i modeli, jak również w tworzeniu nowych komponentów i konstrukcji. Coraz bardziej precyzyjne i zaawansowane techniki inżynierii odwrotnej są wykorzystywane do doskonalenia konstrukcji pojazdów i statków powietrznych.
 • Inżynieria odwrotna w przemyśle medycznym: W przemyśle medycznym, inżynieria odwrotna odgrywa istotną rolę w tworzeniu protetycznych implantów, aparatów medycznych oraz narzędzi chirurgicznych. Zaawansowane skanery 3D i oprogramowanie CAD pozwalają na tworzenie modeli dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjentów, co znacząco poprawia jakość opieki zdrowotnej.
 • Zastosowanie inżynierii odwrotnej w dziedzinie architektury i konstrukcji: Inżynieria odwrotna znajduje również zastosowanie w dziedzinie architektury i konstrukcji. Skanowanie 3D i inżynieria odwrotna umożliwiają precyzyjne mapowanie obiektów architektonicznych oraz tworzenie dokładnych modeli budynków, co jest niezwykle pomocne w procesie renowacji zabytkowych budowli.

 


Loading