Usługi 3D

Kontrola jakości

wyślij zapytanie ofertowe

Kontrola jakości to systematyczny i niezbędny proces stosowany w celu zapewnienia, że produkty, usługi lub procesy spełniają ustalone normy i spełniają oczekiwania klientów. Obejmuje monitorowanie i inspekcję różnych aspektów projektu, produktu lub usługi w celu zidentyfikowania wad, błędów lub odchyleń od pożądanych kryteriów. Wdrażając środki kontroli jakości, organizacje mogą konsekwentnie dostarczać wysokiej jakości wyniki, zwiększać zadowolenie klientów oraz poprawiać ogólną wydajność i niezawodność w swoich działaniach. Kontrola jakości obejmuje takie czynności, jak inspekcja, testowanie, walidacja, dokumentacja i ciągłe doskonalenie w celu utrzymania i podwyższenia poziomu jakości w całym cyklu życia produktu lub usługi.

ZAKRES USŁUGI

Wykonujemy kompleksowe analizy w opraciu o precyzyjne skany 3D dla branży przemysłowej, transportowej, budowniczej, kultury i sztuki. Skanujemy obiekty od kilkunastu milimetrów do dużych obszarów terenu. 

NASZ SPRZĘT

 • skanery ręczne Artec 3D 
 • skanery stacjonarne Polyga 
 • systemy laserowe Scantech KSCAN
 • skaner laserowy FARO

PRODUKTY USŁUGI 

 • chmura punktów
 • modele mesh
 • szczegółowy raport według potrzeb Klienta

O technice w paru słowach….

Kontrola jakości poprzez porównanie modeli CAD i skanów 3D obejmuje  wyrównanie modelu cyfrowego (CAD) z obiektem fizycznym (skan 3D) i ocenę dokładności. Ten proces zapewnia, że skan 3D wiernie oddaje zamierzony projekt i wykrywa wszelkie rozbieżności lub błędy, które mogą mieć wpływ na produkt końcowy lub zastosowanie.

Kluczowe etapy kontroli jakości poprzez porównywanie modeli CAD i skanów 3D obejmują:

 • przygotowanie modelu CAD,
 • proces skanowania 3D,
 • dopasowanie danych skanowania 3D do modelu CAD za pomocą technik rejestracji, aby uzyskać optymalne dopasowanie,
 • analiza odchylenia i wymiarów,
 • korekta iteracyjna: w przypadku stwierdzenia znacznych rozbieżności, dostosuj model CAD lub wykonaj dodatkowe przetwarzanie danych ze skanu 3D, aby poprawić wyrównanie.
 • dokumentacja,
 • weryfikacja iteracyjna: powtórz proces porównania, jeśli w modelu CAD lub konfiguracji skanowania 3D zostaną wprowadzone zmiany, aby zapewnić ciągłą dokładność.

Dokonując dokładnego porównania kontroli jakości między modelami CAD i skanami 3D, producenci, projektanci i inżynierowie mogą zweryfikować swoje projekty, wykryć potencjalne błędy i upewnić się, że produkt końcowy jest dokładnie zgodny z zamierzonymi specyfikacjami, co prowadzi do poprawy jakości produktu i ograniczenia produkcji błędy.

JAKĄ KORZYŚĆ DAJE KONTROLA JAKOŚCI?

Kontrola jakości części obudowy

Precyzja i dokładność 

Dzięki wykorzystaniu systemów CAD, kontrola jakości staje się bardziej precyzyjna i dokładna, co przekłada się na wyższą jakość i niezawodność produktów.

Redukcja kosztów

Skuteczna kontrola jakości CAD pomaga w wykrywaniu wad i problemów we wczesnych fazach produkcji, co minimalizuje koszty związane z przetwarzaniem wadliwych produktów.

Zgodność z normami branżowymi

Kontrola jakości CAD umożliwia firmom przestrzeganie rygorystycznych norm i przepisów branżowych, co jest niezbędne dla utrzymania wysokiej reputacji i konkurencyjności na rynku.

Optymalizacja procesów produkcyjnych

Dzięki systemom CAD, procesy produkcyjne mogą być optymalizowane pod kątem jakości, co przekłada się na zwiększoną wydajność i zmniejszenie strat w procesie wytwarzania.

Szybkie wykrywanie defektów 

Systemy kontroli jakości CAD umożliwiają szybkie wykrywanie i eliminowanie defektów produkcyjnych, co minimalizuje straty i poprawia ogólną jakość wytwarzanych produktów.

Poprawa zadowolenia klienta

Wysoka jakość produktów, osiągnięta dzięki skutecznej kontroli jakości CAD, przekłada się na zwiększone zadowolenie klientów i lojalność wobec marki.

Redukcja czasu wytwarzania 

Dzięki skutecznej kontroli jakości CAD, czas potrzebny na wykrycie i naprawę ewentualnych defektów zostaje znacznie skrócony, co przyczynia się do zwiększenia wydajności w procesie wytwarzania.

Kontrola jakości pompy

Usluga_Kontrola_Jakosci

Dokumentacja i śledzenie

Systemy CAD umożliwiają kompleksową dokumentację procesów produkcyjnych i kontroli jakości, co ułatwia śledzenie produktów od fazy projektowania do etapu finalnego.

Elastyczność i dostosowanie

Kontrola jakości CAD umożliwia elastyczność w dostosowywaniu procesów produkcyjnych do zmieniających się wymagań rynkowych i preferencji klientów.

Wzrost konkurencyjności

Efektywna kontrola jakości CAD przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności firmy poprzez dostarczanie produktów o wysokiej jakości, zgodnych z oczekiwaniami rynku.

GDZIE SIĘ STOSUJE KONTROLĘ JAKOŚCI ?

 • Przemysł motoryzacyjny: W przemyśle motoryzacyjnym kontrola jakości CAD jest niezwykle istotna w procesie projektowania i produkcji samochodów oraz części zamiennych. Zapewnia ona, że każdy element pojazdu spełnia najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa.
 • Przemysł lotniczy: W branży lotniczej, kontrola jakości CAD ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności konstrukcji samolotów oraz części zamiennych. Dzięki precyzyjnej kontroli jakości, można minimalizować ryzyko wadliwych komponentów i zapewnić zgodność z rygorystycznymi normami bezpieczeństwa lotniczego.
 • Przemysł medyczny: W dziedzinie medycyny, kontrola jakości CAD jest istotna dla produkcji precyzyjnych i niezawodnych urządzeń medycznych, takich jak implanty, narzędzia chirurgiczne czy aparaty do diagnostyki. Zapewnia ona, że każdy produkt spełnia rygorystyczne standardy bezpieczeństwa i skuteczności medycznej.
 • Przemysł elektroniczny: W przemyśle elektronicznym, kontrola jakości CAD jest niezbędna dla produkcji wysokiej jakości komponentów elektronicznych, takich jak płyty drukowane, układy scalone oraz urządzenia elektroniczne. Dzięki precyzyjnej kontroli jakości, można zapewnić niezawodność i wydajność produktów elektronicznych.
 • Przemysł spożywczy: W przemyśle spożywczym, kontrola jakości CAD ma istotne znaczenie dla monitorowania procesów produkcji żywności i napojów. Zapewnia ona, że każdy produkt spełnia rygorystyczne standardy bezpieczeństwa żywności oraz jest zgodny z normami dotyczącymi składu i jakości produktów spożywczych.
 • Przemysł ciężki: W przemyśle ciężkim, taki jak produkcja maszyn, urządzeń przemysłowych i narzędzi, kontrola jakości CAD jest kluczowa dla zapewnienia trwałości i niezawodności produkowanych elementów. Dzięki precyzyjnej kontroli jakości, można minimalizować ryzyko awarii i zapewnić wysoką jakość wyrobów przemysłowych.

… TRENDY

 

 • Integracja sztucznej inteligencji (AI) w kontroli jakości CAD: Wprowadzenie technologii sztucznej inteligencji do procesów kontroli jakości CAD pozwala na automatyzację wielu zadań, takich jak wykrywanie defektów, analiza jakości oraz optymalizacja procesów produkcyjnych. To przyczynia się do zwiększenia wydajności i precyzji kontroli jakości.
 • Rozwój zaawansowanych systemów wizyjnych: Obserwuje się dynamiczny rozwój zaawansowanych systemów wizyjnych, które umożliwiają precyzyjne i szybkie analizy geometryczne, detekcję defektów oraz ocenę jakości produktów w czasie rzeczywistym. To znacznie usprawnia procesy kontroli jakości w różnych gałęziach przemysłu.
 • Wdrażanie nowych standardów jakości: Firmy coraz częściej wdrażają nowe standardy jakości, aby zapewnić zgodność ich produktów z najnowszymi normami branżowymi. To wymusza rozwój bardziej zaawansowanych narzędzi i metod kontroli jakości, które spełniają rygorystyczne wymagania i standardy jakościowe.
 • Cyfryzacja procesów kontroli jakości: Coraz więcej firm przechodzi na cyfrowe rozwiązania w zakresie kontroli jakości, co pozwala na bardziej efektywne gromadzenie, analizę i zarządzanie danymi dotyczącymi jakości produktów. Cyfryzacja procesów kontroli jakości przyczynia się do usprawnienia zarządzania i poprawy efektywności wytwarzania.
 • Wprowadzanie systemów automatyzacji i robotyzacji: W przemyśle coraz powszechniejsze staje się wprowadzanie systemów automatyzacji i robotyzacji do procesów kontroli jakości CAD. Automatyczne systemy inspekcyjne i roboty kontrolne umożliwiają szybsze i bardziej precyzyjne wykrywanie defektów, co przyczynia się do zwiększenia wydajności i dokładności kontroli jakości.
 • Wdrażanie analizy Big Data w kontroli jakości CAD: Analiza Big Data staje się coraz ważniejszym narzędziem w kontroli jakości CAD. Duże ilości danych generowanych w procesach produkcyjnych są analizowane w czasie rzeczywistym, co umożliwia szybką identyfikację problemów i podejmowanie odpowiednich działań naprawczych.
 • Zastosowanie technologii chmury w kontroli jakości CAD: Wdrażanie technologii chmury do procesów kontroli jakości umożliwia firmom zdalny dostęp do danych, co przekłada się na większą elastyczność i skalowalność. To także umożliwia szybką wymianę informacji pomiędzy różnymi oddziałami firmy oraz partnerami biznesowymi.

 


Loading