Usługi 3D

Precyzyjne pomiary 3D

wyślij zapytanie ofertowe

Skanowanie precyzyjne 3D to usługa, która kierowana jest do wszystkich firm, dla których wysoka precyzja wykonania swoich produktów jest standardem i podlega ciągłej kontroli lub dla tych, których jednorazowa archiwizacja obiektu musi być bardzo dokładna, zarówno pod względem geometrii oraz tekstury. Wykorzystując najdokładniejsze systemy skanujące zapewniamy wysoką rozdzielczość i dokładność zebranych danych nawet do 0,02 mm.

 

ZAKRES USŁUGI

Wykonujemy kompleksową usługę precyzyjnych pomiarów 3D dla Klientów z branży przemysłowej, muzealnictwa, kultury i sztuki, medycyny i wielu innych, oczekujących wysokiej precyzji, pewności i powtarzalności otrzymanych wyników. Mierzymy zarówno małe jak i dużej wielkości obiekty. Działamy na terenie całej Polski oraz Europy. 

Dysponujemy skanerami 3D o szerokim zakresie możliwości, dzięki czemu jesteśmy w stanie zeskanować praktycznie każdy obiekt z odwzorowaniem jego tekstury. Do naszych projektów używamy systemów pomiarowych firmy Artec 3D, Polyga, Scantech oraz FARO. 

Powstały model o wysokiej dokładności i rozdzielczości to nie koniec naszej pracy. Zebrane dane możemy opracować według potrzeb tworząc raporty pomiarowe dot. wymiarów, odkształceń, powierzchni, wykonując modele trójwymiarowe w ramach inżynierii odwrotnej. 

O technice w paru słowach….

Proces skanowania 3D wymaga użycia specjalistycznego urządzenia, takiego jak skaner laserowy lub skaner światła strukturalnego, w celu uchwycenia fizycznej geometrii obiektu. Skaner emituje wiązkę światła lub lasera, która jest rzutowana na obiekt lub przestrzeń, a następnie mierzy odbicie lub zniekształcenie tego światła, aby stworzyć cyfrową reprezentację kształtu i wymiarów obiektu lub przestrzeni. Dostępne są różne rodzaje technologii skanowania 3D, z których każda ma swoje zalety i ograniczenia. Na przykład skanery laserowe są idealne do rejestrowania bardzo szczegółowych i złożonych kształtów, podczas gdy skanery wykorzystujące światło strukturalne są bardziej odpowiednie do rejestrowania większych obszarów z większą dokładnością i szybkością. Skanery ręczne lub przenośne są szczególnie przydatne do skanowania obiektów, które są trudne do przeniesienia lub znajdują się w odległych lub trudno dostępnych obszarach.

JAKIE KORZYŚCI DAJĄ PRECYZYJNE POMIARY 3D?

Precyzyjne pomiary 3d formy szybowca

Dokładność

Posługując się naszymi skanerami 3D jesteśmy w stanie osiągnąć punktową dokładność skanowania do 0,02 mm,  

Dostępność

Formaty danych wyjściowych pozwalają użyć ich w większości profesjonalnych programach pracujących z chmurą punktów lub modelami mesh. 

Wszechstronność

Pomiaru możemy dokonać zarówno na bardzo małych elementach (poniżej 10 mm) jak i obiektów znacznej wielkości (do 10 m ).

Bezpieczeństwo

Skanery są wyposażone w lasery klasy II, które są bezpieczne dla oczu i nie wymagają dodatkowej ochrony dla operatora i obserwatorów.

Pewność pomiarów

Dodatkowa kalibracja skanera z użyciem tablic kalibracyjnych, kul referencyjnych oraz pomiar próbnikiem CMM sprawia, gwarantuje powtarzalność pomiarów podczas jednej sesji skanowania.

Dokumentacja kontroli jakości

Raport odkształceń modelu pomiarowego względem wzorca CAD może dostarczyć szczegółowej informacji o miejscach, które nie mieszczą się w tolerancji produkcyjnej. Mając trójwymiarową mapkę odchyleń w krótkim czasie możemy zdiagnozować miejsca wymagające poprawy.

Oszczędność

Szybki proces kontroli po produkcyjnej pozwala szybko nanieść niezbędne poprawki w procesie produkcji, a diagnoza problemu na wczesnym etapie pozwala oszczędzić materiał używany do produkcji.

Precyzyjne pomiary 3d rękawicy

GDZIE SIĘ STOSUJE PRECYZYJNE POMIARY 3D ?

  • Inżynieria odwrotna: skanowanie 3D można wykorzystać do stworzenia modelu 3D istniejącego obiektu, który następnie można wykorzystać do stworzenia cyfrowego planu lub modyfikacji oryginalnego projektu.
  • Kontrola jakości: skanowanie 3D można wykorzystać do porównania danych skanowania 3D wyprodukowanej części z oryginalnym projektem, aby upewnić się, że części spełniają specyfikacje.
  • Szybkie prototypowanie: skanowanie 3D można wykorzystać do stworzenia cyfrowego modelu części lub przedmiotu, który można następnie wydrukować przy użyciu technologii druku 3D, co pozwala na szybką i ekonomiczną produkcję prototypów.
  • Ochrona dziedzictwa kulturowego: skanowanie 3D można wykorzystać do tworzenia cyfrowych replik obiektów historycznych lub znaczących kulturowo, które następnie można wykorzystać do celów konserwatorskich, edukacyjnych lub badawczych.
… TRENDY

 

  • rozwój technologii pomiarów 3D: Obserwujemy dynamiczny rozwój technologii skanerów 3D, co prowadzi do tworzenia coraz bardziej zaawansowanych urządzeń. Nowe skanery oferują większą precyzję, szybkość skanowania oraz bardziej zaawansowane funkcje, co przyczynia się do zwiększenia efektywności i dokładności procesów skanowania.
  • zastosowanie sztucznej inteligencji w skanowaniu 3D: Integracja sztucznej inteligencji (AI) w procesie skanowania 3D staje się coraz bardziej powszechna. Algorytmy AI mogą pomóc w automatycznym rozpoznawaniu i usuwaniu szumów ze skanów, co przekłada się na poprawę jakości otrzymanych danych.
  • rozwój w chmurze: Coraz większa liczba firm oferuje usługi skanowania 3D w chmurze, co umożliwia użytkownikom przetwarzanie i analizę danych bez konieczności posiadania własnych zaawansowanych systemów komputerowych. To pozwala na większą elastyczność i skalowalność dla firm i użytkowników indywidualnych.
  • biopróbkowanie i precyzyjne skanowanie 3D w medycynie regeneracyjnej: Postęp w dziedzinie biopróbkowania i skanowania 3D otwiera nowe możliwości w medycynie regeneracyjnej. Dzięki zaawansowanym skanom 3D możliwe jest tworzenie dokładnych modeli anatomicznych, które są później wykorzystywane do drukowania tkanek i narządów, co może mieć ogromne znaczenie w dziedzinie transplantologii.
  • precyzyjne pomiary w przemyśle 4.0: W erze Przemysłu 4.0, precyzyjne pomiary odgrywają kluczową rolę w optymalizacji procesów produkcyjnych i zapewnieniu jakości produktów. Automatyzacja skanowania 3D i jego integracja z systemami produkcyjnymi przyczynia się do poprawy wydajności, precyzji oraz kontroli jakości w produkcji przemysłowej.


Loading