Usługi 3D

Naziemny skaning laserowy 3D

wyślij zapytanie ofertowe

Skaning laserowy pozwala w łatwy i szybki sposób zebrać ogromną ilość danych umożliwiających wykonanie większości prac projektowych bez wychodzenia z biura. Uzyskaną chmurę punktów można przekształcić w ortofotoplany, model MEP/CAD lub BIM pozwalający zebrać kompletną informację dotyczącą opracowywanego obiektu w jednym pliku. Modele mesh z nałożoną teksturą mogą posłużyć do tworzenia lokacji w wirtualnej rzeczywistości lub być częścią środowiska w spacerach wirtualnych, które można użyć na stronie internetowej. Tak powstają np. wirtualne muzea.

Mając modele parametryczne możemy wykonać dokumentację 2D, modele instalacji, badanie kolizji czy pomiar powierzchni i objętości, płaskości czy pionowości obiektów.

W ramach naszych usług dostarczamy wszystkie wspomniane produkty.

 

ZAKRES USŁUGI

Wykonujemy kompleksową usługę skanowania laserowego w połączeniu z nalotami dronem obiektów przemysłowych, mieszkalnych, zabytkowych i sakralnych. Działamy na terenie całej Polski oraz Europy. 

Dysponujemy skanerami 3D o szerokim zakresie możliwości, dzięki czemu jesteśmy w stanie zeskanować praktycznie każdy obiekt z odwzorowaniem jego tekstury. Do naszych projektów używamy systemów pomiarowych firmy  FARO oraz Artec 3D.

Zebrane dane możemy opracować według potrzeb tworząc raporty pomiarowe dot. wymiarów, odkształceń, powierzchni, wykonując modele trójwymiarowe w ramach inżynierii odwrotnej i modelowania BIM czy optymalizując modele do wykorzystania w wirtualnych spacerach i branży rozrywkowej. 

 

PRODUKTY USŁUGI 

CHMURA PUNKTÓW

Punktowa reprezentacja skanowanego obiektu w kolorze lub odcieniach szarości.

SPACER WIRTUALNY TRUE VIEW

Przenośny spacer wirtualny ze zdjęciami 360 generowanych w punktach pomiarowych skanera.

 

ORTOFOTO

Rzut prostopadły elewacji lub terenu na podstawie zdjęć z nalotu drona lub samej chmury punktów.

 

JAKĄ KORZYŚĆ DAJE SKANING LASEROWY?

Usługa skanowania laserowego

Dokładność

Precyzja pomiaru przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu może wynieść nawet do 1 milimetra w odległości do 10 metrów.

Szybkość

Skanery laserowe mogą przechwytywać dane z dużą szybkością, niektóre modele mogą przechwytywać do miliona punktów na sekundę. Umożliwia to szybkie skanowanie dużych obszarów i skomplikowanych konstrukcji przez co możemy zeskanować samochód czy jedno pomieszczenie w kilka minut, a cały budynek w kilka godzin.

Wszechstronność

Formaty danych wyjściowych pozwalają użyć ich w większości profesjonalnych programach typu CAD. Dostępne są również darmowe oprogramowania umożliwiające pracę na plikach bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Mobilność

Skanery 3D wyposażone w baterię dają możliwość dokonania pomiarów wszędzie, gdzie jest to potrzebne.

Skalowalność

Skanowanie laserowe może być wykorzystywane w projektach na małą skalę, takich jak pojedyncze części lub komponenty, jak i projektów na dużą skalę, takich jak całe budynki lub krajobrazy.

Bezpieczeństwo

Proces skanowania przestrzennego jest bezpieczny zarówno dla skanowanego obiektu jak i operatora. Pomiary dokonywane są metodą bezdotykową, a zastosowane źródło światła (np. laser) jest nieszkodliwy dla człowieka.

Oszczędność czasu

Łatwe odwzorowanie nieregularnych kształtów, niska niepewność pomiaru, możliwość wykonania dodatkowych pomiarów i ponownego ich sprawdzenia bez odchodzenia od komputera bardzo skraca czas wykonania projektu.

Oszczędność pieniędzy

Czas to pieniądz, więc już w pierwszym punkcie zyskujemy oszczędności, dzięki skanowaniu możemy ograniczyć ilość osób zaangażowanych w projekt, co pozwala prowadzić kilka projektów jednocześnie.

Usługa skaning laserowy

Oszczędność materiałów

Mając model 3D ściany, pomieszczenia, budynku możemy dokładnie określić ilość potrzebnego materiału wykończeniowego, a nawet przygotować gotowe formatki, według których materiał można przygotować przed przyjazdem do Klienta. Na miejscu zostaje jedynie montaż.

Pewność

Dzięki skanowaniu 3D wiesz, jaki błąd popełniasz dokonując pomiarów, zapewnia to określona dokładność skanera 3D.

Integracja z innymi technologiami

Skanowanie laserowe można zintegrować z innymi technologiami, takimi jak drukowanie 3D i oprogramowanie CAD, aby stworzyć kompletny cyfrowy przepływ pracy.

Lepsze podejmowanie decyzji

Dokładne i szczegółowe dane dostarczane przez skanowanie laserowe mogą pomóc w podejmowaniu lepszych decyzji w wielu branżach, od inżynierii i budownictwa po ochronę dziedzictwa kulturowego i badania kryminalistyczne.

GDZIE SIĘ STOSUJE SKANING LASEROWY ?

 • Inżynieria budowlana: Skanowanie laserowe TLS jest szeroko stosowane w inżynierii budowlanej do monitorowania postępu prac budowlanych, tworzenia modeli trójwymiarowych obiektów budowlanych oraz kontroli jakości wykonanych konstrukcji.
 • Zabytki i dziedzictwo kulturowe: W dziedzinie konserwacji zabytków i dziedzictwa kulturowego, skanowanie laserowe TLS jest wykorzystywane do tworzenia dokładnych cyfrowych kopii zabytków oraz do rekonstrukcji historycznych miejsc i obiektów, co przyczynia się do ich zachowania i dokumentacji.
 • Geologia i geodezja: W geologii i geodezji, skanowanie laserowe TLS jest używane do tworzenia dokładnych map topograficznych terenów, identyfikacji struktur geologicznych oraz do monitorowania zmian w rzeźbie terenu, co przyczynia się do lepszego zrozumienia i analizy struktur geologicznych.
 • Ochrona środowiska naturalnego: Skanowanie laserowe TLS jest stosowane w badaniach środowiska naturalnego do monitorowania zmian w pokrywie roślinnej, analizy zmian klimatycznych oraz oceny wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne, co przyczynia się do lepszego zarządzania zasobami naturalnymi.
 • Przemysł górniczy: W przemyśle górniczym, skanowanie laserowe TLS jest wykorzystywane do mapowania kopalni, identyfikacji struktur geologicznych oraz do monitorowania zmian w infrastrukturze górniczej, co przyczynia się do zwiększenia efektywności i bezpieczeństwa procesów wydobywczych.
 • Analiza deformacji strukturalnych: Skanowanie laserowe TLS jest używane do analizy deformacji strukturalnych obiektów, takich jak mosty, budynki czy wieże, co umożliwia szybkie wykrycie ewentualnych uszkodzeń i zapobieganie poważniejszym awariom.

 

O technice w paru słowach….

Skanowanie laserowe 3D jest metodą pomiarową wykorzystującą światło lasera do pozyskania geometrycznego modelu 3d skanowanego obiektu. Wynikiem skanowania 3d jest chmura punktów natomiast produktem finalnym po dalszym przetworzeniu plany, mapy, rysunki, modele terenu DTM, wizualizacje i wiele innych. Skanery mogą również podczas skanowania pobierać informację dotyczące kolorów obiektu. Powszechna obecnie jest również integracja skanera z aparatem fotograficznym, dzięki takiemu rozwiązaniu przeprowadzając skanowanie laserowe równocześnie zbierana jest dokumentacja fotograficzna, którą można później w prosty sposób nałożyć na chmurę punktów jako teksturę.

Aby wykonać skanowanie laserowe musimy dobrać właśnie wcześniej wspomniany skaner do swoich potrzeb. Należy się najpierw zastanowić jakimi zagadnieniami będziemy się zajmować, a dopiero później do tego dobrać urządzenie. Choćby patrząc na wspomniane kryterium zasięgu. Skanerem krótkiego zasięgu nie będziemy w stanie wykonywać inwentaryzacji tuneli czy też hałd. Do tego potrzebny nam skaner dalekiego zasięgu czyli na przykład skaner impulsowy.

Skaning 3D jest stosunkowo młodą metodą pozyskiwania dużej ilości danych przy pomocy światła lasera. Możemy go podzielić na:

 • naziemny skaning laserowy (z ang. TLS – Terrestrial Laser Scanning)

 • lotniczy skaning laserowy (z ang. ALS – Airborne Laser Scanning)

 • mobilny skaning laserowy (z ang. MLS – MobileAirborne Laser Scanning)

Naziemny skaning laserowy w skrócie reprezentowany jest przez naziemne skanery 3D, które za pomocą lasera są w stanie pozyskać miliony punktów 3d poprzez rejestracji ich współrzędnych XYZ oraz parametry intensywności odbicia. 

Lotniczy skaning laserowy (LIDAR) jest metodą pozyskiwania danych 3D dla dużych powierzchniowo obszarów realizowanych przez lotniczy skaner laserowy umieszczony na pokładzie samolotu. 

Mobilny skaning laserowy (MLS) jest metodą pozyskiwania danych 3D przy pomocy skanera zintegrowanego na poruszających się platformach m.in.  pociągi  czy samochody.

Naziemny skaning laserowy realizowany jest poprzez naziemne skanery 3D. Urządzenia przy użyciu lasera pozyskują miliony punktów wykonując rejestracje współrzędnych XYZ każdego z nich oraz parametr intensywności odbicia. Upraszając podejście do zagadnienie naziemnego skaningu laserowego można porównać skaner 3d do tachimetru. Z tym, że wydajność z jaką pozyskuje informacje skaner laserowy jest nieosiągalna dla tachimetru obsługiwanego przez człowieku, a nawet najnowszych konstrukcji jakimi są tachimetry zmotoryzowane czy też tachimetry skanujące.

Pozyskane dane z naziemnego skaningu laserowego zapisywane są na nośniku danych, którym najczęściej jest dysk twardy. Jest to spowodowane objętością tych informacji. Jednak wraz z postępem przenośnych kart pamięci coraz więcej skanerów daję i taką możliwość zapisu danych. Następnie dostajemy możliwość eksportu zapisanych danych w postaci chmury punktów do różnych formatów wraz z charakterystycznymi cechami. 

… TRENDY
 • Zwiększona mobilność: skanery laserowe stają się coraz bardziej kompaktowe i lekkie, co ułatwia ich transport i użytkowanie w terenie.
 • Integracja z innymi technologiami: skanowanie laserowe jest łączone z innymi technologiami, takimi jak drony, sztuczna inteligencja i rzeczywistość wirtualna, aby zwiększyć jego możliwości i zapewnić użytkownikom większą wartość.
 • Większa szybkość skanowania: nowsze skanery laserowe mogą rejestrować miliony punktów na sekundę, umożliwiając szybsze i wydajniejsze gromadzenie danych.
 • Automatyzacja: opracowywane są zautomatyzowane rozwiązania do skanowania laserowego, które mogą skanować duże obszary lub obiekty bez interwencji człowieka, umożliwiając szybsze i dokładniejsze przechwytywanie danych.
 • Większa dokładność i rozdzielczość: postępy w technologii skanowania laserowego poprawiają dokładność i rozdzielczość przechwytywanych danych, umożliwiając bardziej precyzyjne pomiary i modelowanie.
 • Przetwarzanie w chmurze: przetwarzanie w chmurze umożliwia szybką i łatwą analizę dużych ilości danych ze skanowania laserowego, umożliwiając wydajniejsze przepływy pracy i podejmowanie decyzji.
 • Zwiększone wykorzystanie w projektach budowlanych i infrastrukturalnych: skanowanie laserowe jest coraz szerzej stosowane w projektach budowlanych i infrastrukturalnych do zadań takich jak kontrola jakości, monitorowanie postępów i wykrywanie kolizji.


Loading