top of page

Kontrola jakości Superchargera Valeo

Zaktualizowano: 27 lut 2021

Skanowanie 3D to nie tylko metoda na pozyskanie wiernej kopii skanowanego obiektu, ale również sposób na sprawdzenie czy wytworzony produkt posiada wymiary takie jakie założyliśmy w naszym projekcie CAD. Coraz częściej firmy produkcyjne sięgają po skanery 3D, które umożliwiają w szybki sposób zebranie informacji o geometrii obiektu z dokładnością nawet do kilku mikronów i porównanie jej z modelem wzorcowym w postaci pliku CAD. Dzięki temu możemy sprawdzić jakość wykonania produktów przez naszych dostawców.


Z podobnym problemem zwróciło się do nas Valeo, które chciało sprawdzić czy wykonana przez nich turbosprężarka ma wymiary zgodne z projektem.

Valeo zostało założone w 1923 roku w Saint Ouen we Francji. Jest uznanym dostawcą innowacyjnych technologii motoryzacyjnych i strategicznym partnerem dla wielu producentów samochodów na całym świecie.


Sprężarki i turbosprężarki to mechaniczne sprężarki powietrza, które zwiększają moc silnika. Robią to, pozwalając silnikowi na połknięcie większej ilości tlenu, co z kolei pozwala spalić więcej paliwa.
Otrzymaliśmy po dwie sztuki każdego z modeli V6 TDI oraz V6 TFS. Naszym zadaniem było zeskanowanie każdej sztuki superchargera i przygotowanie raportu pomiarowego, który pokaże różnice pomiędzy obiektem wzorcowym, a mierzonym modelem.


Skany wykonaliśmy skanerem Polyga HDI Advance R3X skalibrowanym do dokładności 0,039 mm. Poniżej zamieściliśmy wykonane skany 3D.

V6 TFS

oraz V6 TDI

Następnie w programie Geomagic Control X przygotowaliśmy raport zawierający m.in. mapę odchyleń powierzchni od modelu wzorcowego.W raporcie takim można zawrzeć dużo informacji o rozkładzie odchyleń obiektu, maksymalnym i minimalnym odchyleniu czy informacje o punktowym odchyleniu. Takie informacje pozwalają w wiarygodnym stopniu ocenić jakość wykonania produktów. Valeo regularnie korzysta z naszych usług kontroli jakości dla swoich wyrobów.

93 wyświetlenia

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page