top of page

Inwentaryzacja 3D w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie jest instytucją wielodziałową mieszczącą się w zabytkowym siedemnastowiecznym popijarskim gmachu przy ulicy 3 Maja 19, powstało w 1935 r. Gromadzi ponad 240 000 eksponatów.


W skład historycznego zespołu klasztornego wchodzi dawna szkoła męska Zakonu Pijarów (aktualnie I Liceum Ogólnokształcące). Centrum kompleksu architektonicznego zajmuje Kościół parafialny p.w. Św. Krzyża z pięknym wystrojem wnętrza. W świątyni zachowały się m.in. stiuki z lat 1656-1657, wykonane przez Jana Chrzciciela Falconiego. Kolejnym obiektem w zespole jest dawny klasztor-od 1953 roku Główny Gmach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. Budowla ta była lokum Pijarów do kasacji konwentu (w 1786 roku) dokonanej przez Austriaków po pierwszym rozbiorze Polski.


Wybraliśmy się w to miejsce z naszym skanerem FARO S70 z zadaniem wykonania inwentaryzacji laserowej całego skrzydła południowego i zachodniego. Skaningiem laserowym miały zostać objęte fasady budynku wraz z dachem, piwnice, pierwsze i drugie piętro wraz z magazynem, który znajdował się na poddaszu budynku.Inwentaryzacja 3D była pierwszym etapem prac rekonstrukcyjnych mających na celu zabezpieczenie zabytkowych sal muzeum.

Pomiary rozpoczęliśmy wcześniej rano co pozwoliło zakończyć pracę jeszcze tego samego dnia. Zebranie danych z takiego obiektu zajęło ponad 10 godzin pracy w terenie. Wyniki pracy przekazaliśmy firmie odpowiedzialnej za przygotowanie planu rekonstrukcji i czekamy na efektu końcowy.


121 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page