Skanowanie to szybki sposób na odwzorowanie obiektu rzeczywistego i zapisanie go w postaci cyfrowej.

Skanowanie 3D.jpg

SKANOWANIE 3D

skanowanie laserowe 3D

precyzyjne pomiary geometrii

model 3D z teksturą

model mesh 3D

digitalizacja zabytków

chmura punktów

Skanowanie 3D to usługa, od której zaczynamy nasze projekty.  Stanowi bazę do dalszej analizy pobranych danych i dostarczenia Klientowi pożądanego rezultatu lub produktu. W zależności od potrzeb Klienta i charakteru obiektu dobieramy odpowiedni sprzęt na podstawie naszego kilkuletniego doświadczenia i działania w różnych branżach. Sprzęt, którym dysponujemy pozwala zeskanować zarówno obiekt wielkości małej monety jak i  wielkopowierzchniowe hale magazynowe.

Poniżej znajdą Państwo opis naszej usługi oraz kilka podstawowych informacji, które może zainspirują Państwa do znalezienia nowego zastosowania skanowania 3D.

USŁUGA SKANOWANIA 3D

 

ZAKRES USŁUGI

SKANERY 3D

PRODUKTY USŁUGI

PRODUKTY POCHODNE

OBSŁUGA

MOŻLIWOŚCI

Skanowanie 3D dostarcza ogromne możliwości projektowania produktu, kontroli procesu jego produkcji, a na końcu jego realistycznej prezentacji.  Na etapie projektowania możemy wykorzystać skan 3D jako bazę informacji potrzebnych do stworzenia prototypu lub nowej wersji produktu. Wytworzony produkt możemy poddać kontroli jakości porównując skan 3D z modelem referencyjnym CAD i otrzymać precyzyjne informacje o wymiarach i deformacjach. Chcąc stworzyć model 3D, który chcielibyśmy użyć na swojej stronie internetowej lub udostępnić go w popularnych bazach modeli wystarczy nałożyć teksturę na zeskanowany model w procesie fotogrametrycznym lub przygotowując realistyczny render modelu 3D. Dodatkowo modele 3D można wykorzystać do tworzenia obiektów wirtualnej rzeczywistości. 

 

Każdy z tych etapów realizujemy w ramach naszych usług.  

KORZYŚCI
 • Oszczędność czasu - łatwe odwzorowanie nieregularnych kształtów, niska niepewność pomiaru, możliwość wykonania dodatkowych pomiarów i ponownego ich sprawdzenia bez odchodzenia od komputera bardzo skraca czas wykonania projektu.  

 • Oszczędność materiałów - skanowanie 3D przyśpiesza proces wytworzenia nowych produktów w oparciu o posiadane egzemplarze. Gotową wersję modelu można uzyskać nie wytwarzając kolejnych wersji fizycznych wersji potrzebnych do dopracowania produktu. Wystarczy zeskanować przedmiot, a resztę pracy wykonać na komputerze.

 • Oszczędność pieniędzy - czas to pieniądz, więc już w pierwszym punkcie zyskujemy oszczędności. 

 • Pewność - dzięki skanowaniu 3D wiesz, jaki błąd popełniasz dokonując pomiarów. Zapewnia to określona dokładność skanera 3D. 

ZALETY
 • Dokładność - precyzja pomiaru przy zastosowaniu odpowiedniego skanera może wynieść nawet do kilka mikronów. 

 • Szybkość – współczesne skanery 3D umożliwiają szybką rejestrację danych przez co możemy zeskanować samochód czy całe pomieszczenie w kilka minut, a cały budynek w kilka godzin. 

 • Wszechstronność - formaty danych wyjściowych pozwalają użyć ich w większości profesjonalnych programach typu CAD. Dostępne są również darmowe oprogramowania umożliwiające pracę na plikach bez ponoszenia dodatkowych kosztów.  

 • Mobilność - skanery 3D zasilane przenośną baterią dają możliwość dokonania pomiarów wszędzie, gdzie jest to potrzebne.

 • Bezpieczeństwo - proces skanowania przestrzennego jest bezpieczny zarówno dla skanowanego obiektu jak i operatora. Pomiary dokonywane są metodą bezdotykową, a zastosowane źródło światła (np. laser) jest nieszkodliwy dla człowieka.  

TRENDY

Aktualnie skanowanie 3D zyskuje coraz większe uznanie w przedsiębiorstwach.  Wymienione wyżej korzyści mocno przemawiają za wpleceniem skanowania w proces produkcji i sprzedaży produktu. Firmy produkujące skanery ciągle wprowadzają ulepszenia do swych produktów co daje nowe możliwości dla swoich Klientów.  

Potrzebujesz wyceny? Napisz do nas ...

PODSTAWOWE INFORMACJE

 

NA CZYM POLEGA 

SKANOWANIE 3D ?

CO OTRZYMAM PO SKANOWANIU?

JAK TO MOŻE MI POMÓC ?

PROCES SKANOWANIA 3D
Skanowanie laserowe
Skanowanie światłem strukturalnym
OBIEKTY MOŻLIWE DO ZESKANOWANIA

ZASTOSOWANIE SKANOWANIA 3D

 
PRZEMYSŁ MASZYNOWY
 • pomiary na cyfrowym model 3D w postaci chmury punktów lub modelu mesh, dokładność modelu może osiągać do 0,02 mm,

 • tworzenie nowej lub brakującej dokumentacji 2D,

 • tworzenie modeli CAD w procesie inżynierii odwrotnej,

 • kontrola jakości wytworzonych produktów przez porównanie modeli CAD z zeskanowanymi modelami,

 • kontrola kolizji podczas renowacji maszyn i instalacji nowych elementów,

PRZEMYSŁ AUTOMOTIVE
 • skanowanie 3D karoserii, ramy, wnętrza, silnika i innych elementów celem dokładnych pomiarów,

 • projektowanie produktów na nieparametrycznych powierzchniach do tuningu samochodów,

 • projektowanie mebli jak i kompletnego wnętrza kamperów w oparciu o skan wnętrza samochodu,

 • tworzenie bazy projektowej pod samochodu wyścigowe oraz indywidualne przeróbki samochodów,

 • prezentacja 3D w formie modelu 3D z nałożoną realistyczną teksturą,

MEDYCYNA ESTETYCZNA
 • tworzenie bazy modelowej przez skanowanie 3D części ciała przed korekcją,

 • symulacje efektów operacji, 

 • planowanie leczenia i przebiegu zabiegu, 

 • prezentacja efektów po przeprowadzeniu zabiegów,

 • konsultacja z pacjentem efektów leczenia,

STOMATOLOGIA
 • tworzenie cyfrowego modelu uzębienia z zachowaniem tesktury, dostępnego z dowolnego miejsca przez stronę internetową,

 • planowanie leczenia w oparciu o model cyfrowy w oprogramowaniu typu Exocad,

 • symulacje zabiegów chirurgicznych,

 • projektowanie koron, mostów, wax-up itp.

 • tworzenie modeli pod frezarki dentystyczne.

 • tworzenie cyfrowego modelu uzębienia w zastępstwie modelu gipsowego,

 • zamiana bazy modeli gipsowych na cyfrowe archiwum modeli 3D,

 • symulacja leczenia ortodontycznego,

 • symulacja ruchu żuchwy i wykrywanie kolizji ze szczęką górną,

 • symulacja wirtualnych korzeni,

 • projektowanie clean alignera,

 • planowanie rozmieszczenia zamków, itp.

ORTODONCJA
MUZEALNICTWO
 • precyzyjna rejestracja geometrri obiektów,

 • wierne odwzorowanie tekstury obiektu przez nałożenie wyników fotogrametrii,

 • rejestracja degradacji obiektów poddanych czynnikom atmosferycznym,

 • odtworzenie zabytkowycjh obiektów na podstawie wykonanych skanów 3D,

 • udostępnienie obiektów w postaci prezentacji na stronie internetowej,

 • tworzenie wirtualnych spacerów po obiektach zabytkowych,

BUDOWNICTWO
 • tworzenie przestrzennej chmury punktów będącej bazą do pomiarów budowlanych,

 • tworzenie dokumentacji starych obiektów budowlanych,

 • tworzenie modeli BIM celem wprowadzenia nowoczesnego zarządzania budynkami,

 • tworzenie modeli CAD na postawie chmury punktów będącej wynikiem skanowania 3D,

 • planowanie renowacji budynków,

 • tworzenie dokumentacji cyfrowej aktualnego stanu obiektów zabytkowych ,

+48 669 384 378

 • LinkedIn - Tripiodi
 • Instagram - Biały Krąg
 • Facebook - Biały Krąg
 • YouTube - Biały Krąg