+48 669 384 378

  • Facebook - Biały Krąg
  • YouTube - Biały Krąg

Skanowanie to szybki sposób na odwzorowanie obiektu rzeczywistego i zapisanie go w postaci cyfrowej.

SKANOWANIE 3D

skanowanie laserowe 3D

precyzyjne pomiary geometrii

model 3D z teksturą

model mesh 3D

digitalizacja zabytków

chmura punktów

W swojej pracy wykorzystujemy skanery 3D takich producentów jak Artec 3D, Polyga, ScanTech, FARO dzięki czemu jesteśmy bardzo elastyczni w skanowaniu 3D.

 

Skanujemy obiekty o zróżnicowanych rozmiarach i geometrii mogą one mieć od kilkunastu milimetrów do kilkuset metrów. Dokładność, którą możemy osiągnąć w pomiarach to 0,02 mm.

Produkty skanowania 3D

Model rzeczywisty

Produkty dodatkowe

Usługa skanowania 3D bardzo często jest pierwszym etapem, który służy pobraniu danych.
Na ich podstawie przygotowujemy:
  • raport z kontroli jakości
  • bryłowy model CAD
  • powierzchniowy model CAD
Co możemy zeskanować ?

Co to jest skanowanie 3D?

Skanowanie 3D to proces odwzorowania trójwymiarowej geometrii obiektu i zapisu jej w pliku cyfrowym. Do uzyskania danych geometrycznych obiektu używa się różnych narzędzi pomiarowych, które przez kontakt z przedmiotem (np.  dotykowe czujniki pomiarowe ) lub bezdotykowo (skanery 3D laserowe lub światła białego) pozwalają uzyskać współrzędne punktów z powierzchni przedmiotu. W zależności od ilości punktów pomiarowych (o czym decyduje rozdzielczość urządzeń rejestrujących np. kamer), dokładności ich odwzorowania (tj. różnicy pomiędzy rzeczywistym położeniem punktu na powierzchni przedmiotu, a rejestracją jego położenia przez urządzenie rejestrujące) oraz szybkości pobierania danych możemy uzyskać mniej lub bardzie dokładną kopię skanowanego obiektu. Podstawą jest odpowiedni dobór urządzenia pomiarowego. Wynikiem skanowania jest chmura punktów, prezentująca powierzchnię skanowanego obiektu w postaci niezależnych punktów. Każdy z punktów posiada przyporządkowane współrzędne w układzie X,Y,Z. Łącząc sąsiadujące punkty odcinkami, tak by utworzyły trójkąty sąsiadujące połączone bokami, otrzymujemy model powierzchniowy mesh, będący przybliżoną zamkniętą powierzchnią obiektu. Takim małym powierzchniom trójkątnym możemy nadawać teksturę dzięki czemu uzyskujemy realistyczną wizualizację obiektu.Na tak przygotowanym obiekcie możemy dokonywać pomiarów odległości, promieni, łuków oraz porównać model 3D z wzorcowym modelem CAD, na podstawie, którego został wykonany obiekt.Skanowanie 3D przynosi dużo korzyści, przede wszystkim oszczędność czasu traconego na "ręczne" pomiary, które zajmują długie godziny i są niejednokrotnie mało dokładne. Pomiary 3D ograniczają koszty przez oszczędność na materiale, który zostaje zmarnowany w wyniku niedokładnego wykonania przedmiotów na podstawie "ręcznych" pomiarów.Mimo, że skanowanie 3D nie jest bardzo rozpowszechnioną metodą pozyskiwania danych geometrycznych znajduje ono szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach tj. archeologii, przemyśle, muzealnictwie, medycynie, budownictwie. Proces ten pozwala na skanowanie małych elementów jak np. moneta, frezy, małe obiekty archeologiczne z dokładnością do jednego mikrona (0,001 mm) po duże obszary terenu i obiekty przemysłowe (tj. linie energetyczne, budynki przemysłowe) z dokładnością do 1 mm. 

Dzięki rozwojowi technologii skanować można dosłownie wszystko.