Skanowanie to szybki sposób na odwzorowanie obiektu rzeczywistego i zapisanie go w postaci cyfrowej.

SKANOWANIE 3D

skanowanie laserowe 3D

precyzyjne pomiary geometrii

model 3D z teksturą

model mesh 3D

digitalizacja zabytków

chmura punktów

Jak możemy pomóc ?

USŁUGA SKANOWANIA 3D

 

ZAKRES USŁUGI

SKANERY 3D

PRODUKTY USŁUGI

PRODUKTY POCHODNE

OBSŁUGA

MOŻLIWOŚCI
Skanowanie 3D dostarcza ogromne możliwości projektowania produktu, kontroli procesu produkcji jego produkcji, a na końcu jego realistycznej prezentacji.  Na etapie projektowania możemy wykorzystać skan 3D jako bazę informacji potrzebnych do stworzenia prototypu lub nowego produktu. Wytworzony produkt możemy poddać kontroli jakości porównując skan 3D z modelem referencyjnym CAD i otrzymać precyzyjne informacje o wymiarach i deformacjach. Chcąc stworzyć model 3D, który chcielibyśmy użyć na swojej stronie internetowej lub udostępnić go w popularnych bazach modeli wystarczy nałożyć teksturę na zeskanowany model w procesie fotogrametrycznym lub przygotowując realistyczny render modelu 3D. Dodatkowo modele 3D można wykorzystać do tworzenia obiektów wirtualnej rzeczywistości. 
 
Każdy z tych etapów realizujemy w ramach naszych usług.  
KORZYŚCI
 • Oszczędność czasu - łatwe odwzorowanie nieregularnych kształtów, niska niepewność pomiaru, możliwość wykonania dodatkowych pomiarów i ponownego ich sprawdzenia bez odchodzenia od komputera bardzo skraca czas wykonania projektu.  
 • Oszczędność materiałów - skanowanie 3D przyśpiesza proces wytworzenia nowych produktów w oparciu o posiadane egzemplarze. Gotową wersję modelu można uzyskać nie wytwarzając kolejnych wersji fizycznych wersji potrzebnych do dopracowania produktu. Wystarczy zeskanować przedmiot, a resztę pracy wykonać na komputerze.
 • Oszczędność pieniędzy - czas to pieniądz, więc już w pierwszym punkcie zyskujemy oszczędności. 
 • Pewność - dzięki skanowaniu 3D wiesz, jaki błąd popełniasz dokonując pomiarów. Zapewnia to określona dokładność skanera 3D. 
ZALETY
 • Dokładność - precyzja pomiaru przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu może wynieść nawet kilka mikronów. 
 • Szybkość – współczesne skanery 3D umożliwiają szybką rejestrację danych przez co możemy zeskanować samochód czy jedno pomieszczenie w kilka minut, a cały budynek w kilka godzin. 
 • Wszechstronność - formaty danych wyjściowych pozwalają użyć ich w większości profesjonalnych programach typu CAD. Dostępne są również darmowe oprogramowania umożliwiające pracę na plikach bez ponoszenia dodatkowych kosztów.  
 • Mobilność - skanery 3D wyposażone w baterię dają możliwość dokonania pomiarów wszędzie, gdzie jest to potrzebne.
 • Bezpieczeństwo - proces skanowania przestrzennego jest bezpieczny zarówno dla skanowanego obiektu jak i operatora. Pomiary dokonywane są metodą bezdotykową, a zastosowane źródło światła (np. laser) jest nieszkodliwy dla człowieka.  
TRENDY
Aktualnie skanowanie 3D zyskuje coraz większe uznanie w przedsiębiorstwach.  Wymienione wyżej korzyści mocno przemawiają za wpleceniem skanowania w proces produkcji i sprzedaży produktu. Firmy produkujące skanery ciągle wprowadzają ulepszenia do swych produktów co daje nowe możliwości dla swoich Klientów.  

PODSTAWOWE INFORMACJE

 

NA CZYM POLEGA 

SKANOWANIE 3D ?

CO OTRZYMAM PO SKANOWANIU?

JAK TO MOŻE MI POMÓC ?

Co możemy zeskanować ?
Jak może wyglądać wynik skanowania 3D?

Model rzeczywisty

Chmura punktów

Model szkieletowy

Model mesh

Model mesh z teksturą

+48 669 384 378

 • Facebook - Biały Krąg
 • YouTube - Biały Krąg